Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Η πρόσβαση των Εταιρειών πολλαπλών χρηστών πλέον διαθέσιμη και μέσω της εφαρμογής Pancreta Online για συσκευές Android, iOS και Huawei
Νέα χρηματοδοτικά προϊόντα Παγκρήτια EASY BUSINESS για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
Πράσινο Επενδυτικό δάνειο για αγορά & εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων έως 500 kW
Εγγυημένα δάνεια από το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI Guarantee Fund της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Η ευκαιρία του ESG για τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία
Τα Ευρωπαϊκά & Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα διευκολύνουν την επιχείρησή σας να εκσυγχρονιστεί και να γίνει ανταγωνιστική

Η δέσμευσή μας

Σύγχρονο λειτουργικό μοντέλο
Το λειτουργικό μοντέλο των καταστημάτων μας συνδυάζει την προσωπική εξυπηρέτηση με τις εξελιγμένες δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, μέσω διακριτών χώρων που υποστηρίζουν τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες αλλά και τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης του πελάτη σε digital corner. Συμβουλευτική καθοδήγηση από εξειδικευμένο προσωπικό, ακόμη και απομακρυσμένα.
Ενεργή στήριξη των επιχειρήσεων
Στηρίζουμε ενεργά τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Επιχειρήσεις, με πλήθος χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη του συνόλου των πιστοδοτικών τους αναγκών. Εξειδικευμένα στελέχη μας αναλύουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας και προτείνουν υπεύθυνες λύσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της και για την ανάπτυξή της.
Άμεση ανταπόκριση σε κάθε σας ανάγκη
Με τη σύγχρονη τεχνολογία και την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας, φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γρήγορη, ευέλικτη και προπάντων προσωπική και φιλική εξυπηρέτηση. Ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες σας παρέχοντάς σας την καλύτερη δυνατή τραπεζική εμπειρία τόσο για απλές, όσο και για εξειδικευμένες ανάγκες.