Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Η ευκαιρία του ESG για τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία
Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Υλοποιήστε τα σχέδια για την επιχείρηση που ονειρεύεστε με εργαλεία από την Παγκρήτια Τράπεζα
Τα Ευρωπαϊκά & Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα διευκολύνουν την επιχείρησή σας να εκσυγχρονιστεί και να γίνει ανταγωνιστική

Η δέσμευσή μας

Σύγχρονο λειτουργικό μοντέλο
Το λειτουργικό μοντέλο των καταστημάτων μας συνδυάζει την προσωπική εξυπηρέτηση με τις εξελιγμένες δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, μέσω διακριτών χώρων που υποστηρίζουν τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες αλλά και τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης του πελάτη σε digital corner. Συμβουλευτική καθοδήγηση από εξειδικευμένο προσωπικό, ακόμη και απομακρυσμένα.
Ενεργή στήριξη των επιχειρήσεων
Στηρίζουμε ενεργά τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και τις Επιχειρήσεις, με πλήθος χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη του συνόλου των πιστοδοτικών τους αναγκών. Εξειδικευμένα στελέχη μας αναλύουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας και προτείνουν υπεύθυνες λύσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της και για την ανάπτυξή της.
Άμεση ανταπόκριση σε κάθε σας ανάγκη
Με τη σύγχρονη τεχνολογία και την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας, φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γρήγορη, ευέλικτη και προπάντων προσωπική και φιλική εξυπηρέτηση. Ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες σας παρέχοντάς σας την καλύτερη δυνατή τραπεζική εμπειρία τόσο για απλές, όσο και για εξειδικευμένες ανάγκες.