Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Με μια ματιά

Η J.P. Morgan Asset Management, με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 2,8 τρισεκατομμυρίων USD (στις 30 Ιουνίου 2023), είναι παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση επενδύσεων. Οι πελάτες της J.P. Morgan Asset Management περιλαμβάνουν ιδρύματα και άτομα με ιδιαίτερα ψηλά διαθέσιμα κεφάλαια (High Net Worth πελάτες) σε κάθε μεγάλη αγορά σε όλο τον κόσμο. 

Η J.P. Morgan Asset Management προσφέρει παγκόσμια διαχείριση επενδύσεων σε μετοχές, σταθερό εισόδημα, ακίνητα, hedge funds και private equity.

 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

KID

Μετοχικά 

Ομολογιακά             

Μικτά  

Factsheet

Μετοχικά

Ομολογιακά

Μικτά  

Reports/ Prospectus