Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Διάρκεια

έως 7 έτη

Επιτόκιο

κυμαινόμενο με βάση το Euribor

Εκταμίευση

εφάπαξ ή τμηματικά 

Εκσυγχρονίστε τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας

Σας βοηθούμε να επενδύσετε στον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του επαγγελματικού εξοπλισμού της επιχείρησής σας με προνομιακούς όρους και να σταθείτε δυναμικά στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου σας.

 

 

Χαρακτηριστιστικά δανείου

Διάρκεια 
Έως 7 έτη

Περίοδος χάριτος
Έως 12 μήνες 

Επιτόκιο
Κυμαινόμενο με βάση το Euribor

Εκταμίευση
Εφάπαξ ή τμηματικά κατά περίπτωση

Αποπληρωμή
Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με ισόποσες μηνιαίες, 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες δόσεις.

 

Επιπλέον από την Παγκρήτια Τράπεζα