Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Συμβουλές για αποταμίευση

1
Tip
Καθορίστε στόχους
Πριν αρχίσετε να αποταμιεύετε καθορίστε τους στόχους σας. Ένα ποσό που θέλετε να αποθηκεύσετε για μια συγκεκριμένη αγορά ή ένα ποσό χρημάτων που θέλετε να έχετε σαν αποθεματικό για μελλοντικές ανάγκες
2
Tip
Καθορίστε προϋπολογισμό
Αποφασίστε πόσα χρήματα μπορείτε να αφιερώσετε κάθε μήνα για αποταμίευση και τηρήστε τον προϋπολογισμό σας.
3
Tip
Επιλέξτε τον κατάλληλο λογαριασμό
Αποταμιέυετε τα χρήματα σας σε ένα λογαριασμό με υψηλό επιτόκιο και μικρές χρεώσεις για να αυξήσετε την απόδοση των χρημάτων σας.