Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Με μια ματιά

Η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. δραστηριοποιείται στη Διαχείριση Κεφαλαίων από το 1992.

Η εμπειρία που απορρέει από τη μακρόχρονη πορεία της στην ελληνική αγορά, αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσματική διαχείριση των επενδύσεων των πελατών της. Με πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια υπό διαχείριση και με περισσότερους από 15.000 ευχαριστημένους πελάτες, συνεχίζει να προσφέρει υψηλή ποιότητα επενδυτικών υπηρεσιών.

 

Παράλληλα, με την υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων τύπου Πλήρους Εξουσιοδότησης Διαχείρισης (Discretionary) ή Συμβουλευτικής Διαχείρισης (Advisory), η Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. δημιουργεί χαρτοφυλάκια επενδύσεων, τα οποία απευθύνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε επενδυτή ανάλογα με το προσωπικό του προφίλ.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά