Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Η Παγκρήτια Τράπεζα σας συμβουλεύει

1
Tip
Το σπίτι σας είναι το σημαντικότερο απόκτημα της ζωής σας. Εκτιμήστε με ακρίβεια την οικονομική σας δυνατότητα και επιλέξτε το στεγαστικό δάνειο στα μέτρα σας.
2
Tip
Για την αγορά της νέας σας κατοικίας υπολογίστε σωστά όλα τα έξοδα που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά καθόλη τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας.
3
Tip
Κανείς δεν χαίρεται το σπίτι σας όπως εσείς.Γι’ αυτό σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης κατοικίας και περιεχομένου, με καλύψεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας.