Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ποσό

από 3.000 € έως 25.000 €

Επιτόκιο

κυμαινόμενο, Euribor 1M, πλέον περιθωρίου 9,70%

Διάρκεια αποπληρωμής

από 6 έως 84 μήνες

Λύσεις για εσάς

Τώρα, μπορείτε να ανταποκριθείτε σε όλες σας τις ανάγκες.

Είμαστε δίπλα σας σε κάθε σας επιλογή για να μπορείτε να εκπληρώνετε τις επιθυμίες σας και να καλύπτετε κάθε προσωπική ανάγκη με ευκολία.

 

 

Πλεονεκτήματα
  • Γρήγορη διαδικασία έγκρισης και εκταμίευσης
  • Ευελιξία στην αποπληρωμή
  • Προνομιακό επιτόκιο

Χαρακτηριστικά του δανείου

Δικαιούχοι

Φυσικά Πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και εισόδημα στην Ελλάδα.

Ποσό δανείου

Από 3.000 € έως 25.000 €

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 1μήνα πλέον περιθωρίου 9,70%*

Tο παραπάνω επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75, σήμερα 0,60%.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση το επιτόκιο Euribor λάβει αρνητική τιμή, για όσο χρόνο διαρκεί αυτό, θα εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο αναφοράς.

 

*Ενδεικτικό παράδειγμα ΣΕΠΠΕ: 16,04 % για δάνειο 10.000 Ευρώ, διάρκειας 60 μηνών, με ονομαστικό κυμαινόμενο επιτόκιο που αποτελείται από Euribor μηνός (η τιμή του Euribor μηνός που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του παραδείγματος είναι 3,85%), περιθώριο 9,70% και εισφ. Ν. 128/75, σήμερα 0,60% και έξοδα εξέτασης αιτήματος 180 €.

 

 

 

 

Έξοδα εξέτασης δανείου

Έξοδα εξέτασης αιτήματος δανείου 180 €

Αποπληρωμή

Διάρκεια αποπληρωμής απο 6 έως 84 μήνες.

Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τηρείτε στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Μπορείτε να αποπληρώσετε ολικά ή μερικά το δάνειό σας πριν από την συμφωνημένη ημερομηνία χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

Εξασφαλίσεις

Το δάνειο παρέχεται χωρίς εξασφαλίσεις.

Ενδέχεται να ζητηθεί εγγύηση φυσικού προσώπου εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά την αξιολόγηση του αιτήματος.

Δυνατότητα ασφάλισης

Σας παρέχουμε την δυνατότητα να εξασφαλίσετε την ομαλή αποπληρωμή του δανείου σας σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος μέσα από το πρόγραμμα Ζωής Δανειοληπτών που καλύπτει απώλεια Ζωής από οποιαδήποτε αιτία και ΜΟΑ.

Δείτε επιπλέον