Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Διάρκεια δανείου

Έως 12 έτη 

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor

Εκταμίευση

Εφάπαξ ή τμηματική 

Αποκτήστε την κατάλληλη επαγγελματική στέγη για την επιχείρησή σας

Δικαιούχοι

Το δάνειο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην επαγγελματική τους στέγη.

Για αγορά ή ανέγερση νέου επαγγελματικού ακινήτου ή για την αναβάθμιση υφιστάμενου επαγγελματικού χώρου αποκτήστε το κεφάλαιο που χρειάζεστε για την ταχεία ολοκλήρωση της επένδυσης χωρίς να αντληθεί βραχυπρόθεσμα ρευστότητα από τη λειτουργική δραστηριότητα της επιχείρησής σας.

Χαρακτηριστικά δανείου

Επιτόκιο 

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor

Διάρκεια

Έως 12 έτη 

Περίοδος χάριτος

Έως 2 έτη 

Αποπληρωμή

Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με ισόποσες μηνιαίες, 3μηνιαίες ή 6μηνιαίες δόσεις.

Εκταμίευση

Για αγορά επαγγελματικής στέγης εφάπαξ εκταμίευση.

Για ανέγερση ή ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης πραγματοποιούνται τμηματικές εκταμιεύσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Ασφάλιση

Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης επαγγελματικής στέγης μέσω ασφαλιστικού προγράμματος της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Επιπλέον από την Παγκρήτια Τράπεζα