Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Εξοικονομώ 2023

Αναβαθμίστε ενεργειακά το σπίτι σας!

Είστε δικαιούχος του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023»; Επιλέξτε την Παγκρήτια ως τράπεζα συνεργασίας ή/και χρηματοδότησης και εξασφαλίστε άμεσες διαδικασίες για την προέγκριση και εκταμίευση του δανείου σας.

Επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα και την προνομιακή χρηματοδότηση που σας εξασφαλίζει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» για ένα αποδοτικότερο ενεργειακά σπίτι!

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στόχος του είναι η βελτίωση των κατοικιών, η εξοικονόμηση κόστους από τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και συμβατικών καυσίμων και η προστασία του περιβάλλοντος από τη μείωση εκπομπών ρύπων.

Πλεονεκτήματα
 • Επιχορήγηση δανείου έως 75% του κόστους των παρεμβάσεων
 • 100% επιδότηση επιτοκίου για όλη τη διάρκεια του δανείου*
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Χωρίς δαπάνες εξέτασης αιτήματος
 • Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό έως και 100% του ποσού δανειοδότησης **
 • Με κάλυψη της δαπάνης ενεργειακού επιθεωρητή, κόστους ΠΕΑ, τυχόν μελετών και συμβούλου έργου
 • Δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβάρυνση

 

* Η εισφορά του Ν. 128/75 διαμορφώνεται σε 0,12% και καταβάλλεται από τον δανειολήπτη.

** Σε ποσοστό 100% για τις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης και 80% για τις περιπτώσεις ενοικίασης / δωρεάν παραχώρησης. Ισχύει για την 1η εισοδηματική κατηγορία.

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) επιλέξιμης κατοικίας με εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ατομικό Εισόδημα (€)

Οικογενειακό Εισόδημα (€)

Ποσοστό Επιχορήγησης

Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα

Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο / Ενοικίαση

≤5.000

≤10.000

75%

65%

>5.000 - 10.000

>10.000 - 20.000

70%

60%

>10.000 - 20.000

>20.000 - 30.000

55%

45%

>20.000 - 30.000

>30.000 - 40.000

45%

40%

>30.000

>40.000

40%

40%

 

Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες τότε:

 • δικαίωμα συμμετοχής έχει αυτός που ιδιοκατοικεί
 • εάν η επιλέξιμη κατοικία ενοικιάζεται ή παραχωρείται, δικαίωμα συμμετοχής έχει ο ιδιοκτήτης με δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (όχι ψιλή κυριότητα), με τη συναίνεση των υπολοίπων.
 • εάν η κατοικία είναι κενή, δικαίωμα συμμετοχής έχει ο ιδιοκτήτης με πλήρη κυριότητα ή ο επικαρπωτής.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις ιδιοκτησίας θα βρείτε στον Οδηγό του Προγράμματος Εξοικονομώ 2023  

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας κατοικιών

Η επιλέξιμη κατοικία, πρέπει να:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, είτε από έναν εκ των ιδιοκτητών της, είτε από γ’ πρόσωπο (ενοικιαστή).
 • υφίσταται νόμιμα.
 • έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ’.
 • δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία και το μεμονωμένο διαμέρισμα.

Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των κατοικιών παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023».

 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • Εγκατάσταση συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Λοιπές παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας - smart home).

Ποσό και διάρκεια δανείου

Έως 13.500 € με διάρκεια δανείου από 4 έως 6 έτη.

Επιτόκιο

6,50% σταθερό και επιδοτούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου κατά 100%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75 (σήμερα 0,12%) η οποία καταβάλλεται από τον ωφελούμενο

Εκταμίευση και αποπληρωμή δανείου

Εκταμίευση 

Η εκταμίευση του δανείου γίνεται σταδιακά, με απευθείας μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών/αναδόχων ως εξής:

Προκαταβολή Δανείου: 70% του δανείου

2η σταδιακή εκταμίευση: αφορά το υπόλοιπο ποσό δανείου

Σημείωση: με την τελική εκταμίευση του δανείου σας αποδίδεται και το ποσό της υπόλοιπης επιχορήγησης καθώς και τα λοιπά ωφελήματα του προγράμματος (τόκους που έχετε καταβάλει, αμοιβή για έκδοση Α’& Β’ ΠΕΑ και τυχόν συμβούλου έργου, κόστος έκδοσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου /μελετών κλπ).

 

Αποπληρωμή 

Το δάνειο αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Από την εκταμίευση της προκαταβολής του δανείου μέχρι την 2η σταδιακή εκταμίευση πληρώνετε όλο το ποσό των τόκων κάθε δόσης . Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση του έργου και εφόσον κριθεί ότι επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος και δικαιούστε τα ωφελήματα του προγράμματος, πραγματοποιείται η 2η εκταμίευση του δανείου, οπότε επιστρέφονται οι τόκοι που καταβάλλατε στο λογαριασμό σας και το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως.

Η επιδότηση των τόκων του δανείου θα διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής 3 δόσεων του δανείου. 

Μάθετε περισσότερα

Διαδικασία διαχείρισης αίτησης

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2023" έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος https://exoikonomo2023.gov.gr/.

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, έχετε τη δυνατότητα:

 • να διαχειρίζεστε τις αιτήσεις σας
 • να αναρτήσετε ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του αιτήματός σας, καθώς και για τις απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς σας και τις αντίστοιχες προθεσμίες διεκπεραίωσής τους.

Για να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα δανειοδότησης σας στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023» μέσω της Παγκρήτιας Τράπεζας επισκεφτείτε ένα κατάστημά μας.

Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το δάνειο στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023», μπορείτε να καλείτε τις εργάσιμες ημέρες, μεταξύ 08:30-15:00 στο 2810 338800, επιλογή 4

Αναλυτική ενημέρωση

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωθείτε από τον επίσημο δικτυακό τόπο του Προγράμματος "Εξοικονομώ 2023" https://exoikonomo2023.gov.gr και από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.