Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Κατάλληλο για

καθημερινές συναλλαγές 

Επιτόκιο

κλιμακούμενο, ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού 

Χρεωστική κάρτα και Ηλεκτρονική Τραπεζική

για πρόσθετη ευκολία στην καθημερινότητά σας 

Ταμιευτήριο

Ένας καθημερινός λογαριασμός για κάθε σας ανάγκη.

Με το Ταμιευτήριο πραγματοποιείτε με ευκολία καθημερινές συναλλαγές.

  • Ταμειακές κινήσεις, χωρίς επιβάρυνση 
  • Δημιουργία πάγιων εντολών
  • Εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας
  • Εξόφληση ΦΠΑ / Ασφαλιστικών Εισφορών
  • Συναλλαγές με χρεωστική κάρτα, χωρίς έξοδα έκδοσης (μόνο με ελάχιστη μηνιαία επιβάρυνση)

Δείτε εδώ τα δικαιολογητικά για το άνοιγμα λογαριασμού.

Δείτε εδώ την προσυμβατική ενημέρωση.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

Επιτόκιο

Ποσό κατάθεσης (σε €) Επιτόκιο

Επιτόκιο (%) Σ.Ε.Π.Α.*

1 - 3.000 0,10% 0,085%
3.000,01 - 30.000 0,10% 0,085%
30.000,01 - 100.000 0,20% 0,170%
100.000,01 - 200.000 0,30% 0,255%
200.000,01 και άνω 0,40% 0,340%

 

* Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (Σ.Ε.Π.Α.), υπολογίζεται με την εξής παραδοχή:

Για ένα (1) έτος (365 ημέρες) το ποσό κατάθεσης και το επιτόκιο παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι του εξαμήνου (ή μήνα στις περιπτώσεις μηνιαίου εκτοκισμού). Σαν τελικό αποτέλεσμα η Σ.Ε.Π.Α. απεικονίζεται στους εν λόγω καταθετικούς λογαριασμούς με τα παραπάνω ποσοστά, μετά την φορολόγηση των τόκων (από 1/1/2013, με 15%) και τον εξαμηνιαίο ανατοκισμό (μηνιαίο ανατοκισμό στις περιπτώσεις που το προϊόν εκτοκίζει μηνιαίως). 

 

  • Ο τόκος υπολογίζεται βάσει του ύψους του ημερήσιου διαθέσιμου υπολοίπου.
  • Το επιτόκιο εφαρμόζεται σε ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης (κλιμακούμενο).

Συχνές Eρωτήσεις

Έναρξη και Διαχείριση Σχέσης με την Τράπεζα

Πώς μπορώ να ξεκινήσω συνεργασία με την Παγκρήτια Τράπεζα;

Για την έναρξη συνεργασίας με την Τράπεζά μας θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματά μας, ή να εξουσιοδοτήσετε κάποιο τρίτο πρόσωπο μέσω Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου. 

Για την καλύτερη και συντομότερη εξυπηρέτησή σας, θα χρειαστεί, να συγκεντρώσετε τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσωπικά σας στοιχεία (ταυτότητα, διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας, οικονομικά / φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία).

Ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον έγγραφα, αναλόγως της συνεργασίας που θα αιτηθείτε (καταθετική, δανειακή, επιχειρηματική κλπ).

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έναρξη σχέσης αν είμαι Φυσικό Πρόσωπο;

Για την καλύτερη και συντομότερη εξυπηρέτησή σας, θα χρειαστεί, να συγκεντρώσετε τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσωπικά σας στοιχεία (ταυτότητα, διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας, οικονομικά / φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία).

Δείτε εδώ τα απαραίτητα έγγραφα.

Πού μπορώ να βρω τις προμήθειες και τα έξοδα που χρεώνει η Τράπεζα;

Αναλυτικές πληροφορίες για τα έξοδα και την τιμολόγηση παρέχονται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τράπεζας.

Συνδικαιούχοι σε λογαριασμό

Πώς μπορώ να προσθέσω συνδικαιούχο σε λογαριασμό;

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συνδικαιούχου σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό.

Είναι απαραίτητη η λήψη συναίνεσης από όλους τους δικαιούχους του λογαριασμού προκείμενου να προστεθεί νέος δικαιούχος.

Η συναίνεση δίνεται με την υπογραφή της Αίτησης Ανοίγματος Λογαριασμού, κατά την επίσκεψη στο Κατάστημα Συνεργασίας σας.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσέλευση κάποιου εκ των δικαιούχων, είναι δυνατή η προσκόμιση  υπεύθυνης δήλωσης-εξουσιοδότησης, (με βεβαιωμένο του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία ή μέσω της ψηφιακής βεβαίωσης υπογραφής (https://dilosi.services.gov.gr/login?template=GNISIO-YPOGRAFIS&next=/templates/GNISIO-YPOGRAFIS/create& ) στην οποία θα δηλώνεται η συναίνεσή του και θα εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο πρόσωπο για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Πώς μπορώ να αποχωρήσω από συνδικαιούχος σε λογαριασμό;

Δεν δίνεται η δυνατότητα διαγραφής συνδικαιούχου από υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό.

Σε αυτή την περίπτωση, ο συγκεκριμένος λογαριασμός κλείνει, και ανοίγεται νέος με τους δικαιούχους που επιθυμείτε.

 

Ο λογαριασμός συνοδεύεται από


Επικαιροποίηση στοιχείων σε χρόνο dt