Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4465/2017, άρθρα 9 έως 14 (ΦΕΚ Α 47/4.5.17) δίνεται η δυνατότητα σε όσους καταναλωτές (πελάτες) επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή λογαριασμού πληρωμών από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο, επιλογής τους.

Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού αφορά σε λογαριασμούς πληρωμών μέσω των οποίων διενεργούνται πληρωμές και επαναλαμβανόμενες εντολές (π.χ καταβολή μισθού ή σύνταξης, πάγια εντολή πληρωμής λογαριασμών κλπ)

Η διαδικασία είναι απλή. Ο καταναλωτής (πελάτης) πρέπει να επισκεφτεί το νέο πιστωτικό ίδρυμα και να υπογράψει σχετική εξουσιοδότηση σε αυτό, μέσω της οποίας το εξουσιοδοτεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών του. 

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εδώ.