Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ποσό κατάθεσης

από 20.000 € 

Επιτόκιο

αυξανόμενο βάσει κλίμακας 

Διάρκεια κατάθεσης

12 μήνες 

Ανεβαίνω με ευελιξία

Αυξήστε τις αποδόσεις σας με ευελιξία

Προθεσμιακή κατάθεση με προνομιακό αυξανόμενο επιτόκιο για 12 μήνες, μηνιαία καταβολή των τόκων και την ελευθερία της πρόωρης ανάληψης των κεφαλαίων σας χωρίς επιβάρυνση κάθε μήνα στην επέτειο έναρξης της κατάθεσης.

Αφορά σε νέα και υφιστάμενα κεφάλαια άνω των 20.000€ για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Δίνεται η δυνατότητα για πρόωρη ολική ή μερική ανάληψη, χωρίς επιβάρυνση εφόσον πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία απόδοσης των τόκων.

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.) και όλες οι καταθέσεις καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ( Σ.Κ.Κ.) του Ταμείου του ΤΕΚΕ. 

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ ή  σε ένα κατάστημα του δικτύου μας.

 

 

 

 

 

Δείτε επιπλέον