Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Άμεση Ρευστότητα

αυθημερόν πίστωση στο λογαριασμό των μισθοδοτούμενων

Επιτόκιο

προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο 

Ευελιξία

με έκδοση χρεωστικής κάρτας δωρεάν

Διαχειριστείτε τη μισθοδοσία του προσωπικού σας με ευκολία

Πλεονεκτήματα για την επιχείρηση

Με μια απλή μηχανογραφική διαδικασία οποιαδήποτε επιχείρηση του ιδιωτικού ή και δημόσιου τομέα μπορεί να αποκτήσει τη δυνατότητα να μισθοδοτεί τους υπαλλήλους της στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Η επιχείρηση παραδίδει με απλά μηχανογραφικά μέσα (π.χ. σε excel) το αρχείο της μισθοδοσίας με τα στοιχεία των μισθοδοτούμενων και τα αντίστοιχα ποσά. Η μισθοδοσία πιστώνεται αυθημερόν στους μισθοδοτούμενους της εταιρείας.

Μέσω της διαδικασίας αυτής εξυπηρετούνται με επιτυχία εκατοντάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες μισθοδοτούμενοι κάθε μήνα.

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παρέχεται υποστήριξη από το έμπειρο προσωπικό της Τράπεζας.

Πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους της επιχείρησης
  • Είσπραξη μισθοδοσίας μέσω ειδικού λογαριασμού ταμιευτηρίου μισθοδοσίας με προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο 
  • Αυθημερόν διαθεσιμότητα μετρητών
  • Δυνατότητα δωρεάν έκδοσης χρεωστικής κάρτας συνδεδεμένης με το λογαριασμό
  • Δωρεάν αναλήψεις από τα ATM του δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας και του δικτύου των Συνεταιριστικών Τραπεζών  
  • Δυνατότητα καταχώρησης Πάγιας Εντολής και πληρωμής προς όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σύστημα DIAS με χαμηλή προμήθεια
  • Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Pancreta Online)