Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Διαχείριση παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Επιδίωξή μας είναι να ανταποκρινόμαστε στο παράπονό σας το συντομότερο δυνατό, με ευαισθησία, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα. 
Αντιμετωπίζουμε ισότιμα όλους τους πελάτες μας και ακολουθούμε διαφανείς διαδικασίες και ενιαίους κανόνες για τη διαχείριση των παραπόνων τους, με στόχο την εξεύρεση μιας δίκαιης λύσης που να ανταποκρίνεται εξατομικευμένα στις ανάγκες τους.

Υποβολή Παραπόνου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με όποιον από τους παρακάτω τρόπους σας εξυπηρετεί:

  • Ηλεκτρονικά

Συμπληρώνοντας τη Φόρμα Υποβολής Παραπόνου.

Eναλλακτικά μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: complaints@pancretabank.gr

  • Τηλεφωνικά

Καλώντας στην αποκλειστική γραμμή για τα παράπονα +30 2810 338787 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 15:00

  • Με επίσκεψη σε Κατάστημα

Μπορείτε να εκφράσετε το παράπονό σας σε ένα από τα στελέχη των καταστημάτων μας, ή να συμπληρώσετε και να παραδώσετε τη διαθέσιμη φόρμα σε ένα απ΄αυτά.

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00- 14:00

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας συστήνουμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το κατάστημα συνεργασίας σας.

  • Με επιστολή (ταχυδρομικά)

Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.,

Διεύθυνση Οργάνωσης
Λ. Ικάρου & Μαυσώλου 71 601, Ηράκλειο Κρήτης

Σημειώστε απαραίτητα το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε.

Διαδικασία επεξεργασίας αιτήματος

Μόλις παραλάβουμε το αίτημα σας, θα σας επιβεβαιώσουμε την παραλαβή του. Αφού διερευνήσουμε το θέμα που μας έχετε αναφέρει, θα σας απαντήσουμε επικοινωνώντας μαζί σας με τον τρόπο που μας έχετε υποδείξει, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση που απαιτείται υπέρβαση του παραπάνω χρονικού ορίου θα σας ενημερώσουμε σχετικά, διευκρινίζοντας τους λόγους για τους οποίους ζητάμε παράταση χρόνου.

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι

Εφόσον η απάντηση που λάβατε από την Τράπεζα δεν σας ικανοποιεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΧΜ – ΕΕΕΔ) (Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, www.hobis.gr Τηλ.: 10 4 40, 210 3376700 Fax: 210-3238821, e-mail: info@hobis.gr) ως φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), ο οποίος βρίσκεται καταχωρημένος στο ειδικό Μητρώο που τηρείται στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας Αγοράς.