Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Μάθετε πώς μπορείτε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας εύκολα και γρήγορα Online μέσω eGov-KYC

Η διαδικασία ενημέρωσης των στοιχείων σας μέσω της υπηρεσίας Συστηθείτε eGov-KYC (Know Your Customer) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, είναι εύκολη και γρήγορη.

Τα στοιχεία που μπορείτε να ενημερώσετε μέσω του eGov- KYC είναι:

  • Στοιχεία Ταυτότητας
  • Στοιχεία επικοινωνίας
  • Στοιχεία Εισοδήματος
  • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας

Τα παραπάνω στοιχεία αντλούνται από τα πρωτογενή πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και δεν αποθηκεύονται στο eGov-KYC. H διάθεσή τους προϋποθέτει κάθε φορά τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Η Τράπεζα για την ταυτοποίησή σας θα αντλήσει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία από την υπηρεσία eGov-KYC.

Επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας ακολουθώντας 5 απλά βήματα:

  1. Συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Τραπεζική Pancreta Online με τους προσωπικούς σας κωδικούς
  2. Από το μενού «Εργασίες Χρήστη» επιλέξτε  «Επικαιροποίηση στοιχείων μέσω eGov-KYC» 
  3. Συνδεθείτε στο egov.gr με τους προσωπικούς σας κωδικούς TAXISnet 
  4. Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που θα διαβιβαστούν στην τράπεζα
  5. Δώστε τη συγκατάθεσή σας

Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων σας έχει ολοκληρωθεί.

 

Δείτε τα βήματα