Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Με μια ματιά

Η Schroders έχει πάνω από 200 χρόνια εμπειρίας και σήμερα έχει πάνω από 6000 εργαζόμενους με έδρα σε 38 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο.
Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει άτομα που επενδύουν άμεσα και όσους επενδύουν μέσω επιχειρήσεων ή οικονομικών συμβούλων. 

 

Η Schroders δημιουργεί επενδυτικές λύσεις μέσα από διάφορες κατηγορίες επενδύσεων όπως μετοχών και σταθερού εισοδήματος, χτίζοντας παράλληλα μακροχρόνιες πελατειακές σχέσεις.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

KID

Μετοχικά

Ομολογιακά

Μικτά

Factsheet

Μετοχικά

Ομολογιακά      

Μικτά

Prospectus / Reports