Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Φυσικών Προσώπων

Οι κατηγορίες που εξυπηρετούνται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου είναι:

Ασφάλεια

 • Δήλωση απώλειας και κλοπής κάρτας
 • Ενέργειες δέσμευσης λογαριασμού, κλείδωμα ebanking, πάγωμα κάρτας κ.α
 • Αίτηση αμφισβήτησης συναλλαγής
 • Δήλωση απάτης σε βάρος του πελάτη.

Digital Banking

 • Βοήθεια στο πρώτο login του πελάτη
 • Υποστήριξη στην πλοήγηση σε μενού και σελίδες
 • Ξεκλείδωμα Χρήστη
 • Αίτηση για έκδοση/επανέκδοση κωδικών (username, password)
 • Οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων και αιτήσεων εγγραφής των πελατών στο σύστημα
 • Υποστήριξη για εκτέλεση συναλλαγών
 • Υποστήριξη για upload αρχείου μαζικών συναλλαγών
 • Εξοικείωση με την mobile/online εφαρμογή
 • Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λογαριασμού ebanking του πελάτη
 • Διαχείριση ορίων των πελατών
 • Διαχείριση εγγεγραμμένων συσκευών του πελάτη
 • Ακύρωση ενδοτραπεζικής Συναλλαγής
 • Ακύρωση εμβασματος

Προϊόντα Καρτών

 • Ακύρωση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας λόγω απώλειας/κλοπής με ή χωρίς επανέκδοση ή λόγω παρακράτησης σε ΑΤΜ
 • Ενεργοποίηση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, καθοδήγηση για επανέκδοση PIN
 • Επανέκδοση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
 • Επανέκδοση statement πιστωτικής κάρτας
 • Μεταβολές καρτών (προσωρινή μεταβολή ορίου, προσωρινή απενεργοποίηση κάρτας, κλπ.)
 • Ενημέρωση σχετικά με τις κινήσεις της κάρτας 
 • Εξυπηρέτηση σχετικά με προβλήματα συναλλαγών (π.χ. διπλοδεσμεύσεις, απορρίψεις συναλλαγών, κλπ.)
 • Ενημέρωση για το διαθέσιμο υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας
 • Ενημέρωση για ανανέωση/αντικατάσταση της κάρτας