Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Προστασία

Κτιριακών εγκαταστάσεων & περιεχομένου

Ευελιξία

Εξόφληση ασφαλίστρων κάθε 3, 6 ή 12 μήνες

Ταχύτητα

Άμεση έκδοση προσφοράς & συμβολαίου σε ένα κατάστημά μας

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

Βασικό Πρόγραμμα- Καλύψεις

Με το Βασικό πρόγραμμα Ασφάλισης Επαγγελματικής Στέγης καλύπτονται:

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Καπνός
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Αξία Αντικατάστασης Καινούργιου
 • Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων
 • Έξοδα Έκδοσης Αδειών & Αμοιβών
  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση

 

Πρόγραμμα Πολυπροστασίας

Με το πρόγραμμα Πολυπροστασίας Ασφάλισης Επαγγελματικής Στέγης καλύπτεται ο,τι και στο Βασικό με επιπλέον τα παρακάτω:

 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις,Απεργίες, Διαδηλώσεις, Οχλαγωγίες
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Κακόβουλες Ενέργειες
 • Πλημμύρα, Καταιγίδα, Θύελλα
 • Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός
 • Πτώση Δένδρων
 • Έξοδα Άντλησης νερών
 • Διάρρηξη Σωληνώσεων,συμπεριλαμβανομένων των διερευνητικών εργασιών
 • Τυχαία διαρροή sprinklers
 • Ζημιές Διαρρήκτη
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Βραχυκύκλωμα
 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων από καλυπτόμενο κίνδυνο
 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Όρος Πρόνοιας
 • Έξοδα Φύλαξης Περιουσίας

Ασφάλιση περιεχομένου

Οι παρακάτω καλύψεις παρέχονται όταν ασφαλίζεται το περιεχόμενο της επιχείρησης:

 • Εργοδοτική Ευθύνη
 • Κλοπή μετά από Διάρρηξη
 • Ληστεία Ταμείου
 • Για Φαρμακεία  καλύπτεται η Ληστεία Συνταγών και η καταστροφή συνταγών από καλυπτόμενο κίνδυνο, εφόσον έχει δηλωθεί η αξία τους
 • Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης & Μεταφοράς Ασφαλισμένου Περιεχομένου
 • Αλλοίωση Εμπορευμάτων
 • Αξία Καινούργιου στο περιεχόμενο για εξοπλισμό ηλικίας μέχρι πέντε (5) ετών
 • Ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου.

  Προαιρετικές Καλύψεις:

  • Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου
  • Βραχυκύκλωμα χωρίς προϋπόθεση φλόγας
  • Σεισμός (καλύπτονται ζημιές από κλονισμό, πυρκαγιά, καθίζηση, κατολίσθηση συνεπεία σεισμού)

Ευελιξία στον τρόπο πληρωμής

Δυνατότητα εξόφλησης μέσα από λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα.

Προϋποθέσεις

 • Είναι υποχρεωτικό η επιχείρηση να διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ
 • Να έχει καθαρό ιστορικό ζημιών την τελευταία πενταετία
 • Να υπάρχουν τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία  και τις σχετικές διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Πώς αποκτάτε Ασφάλεια Επαγγελματικής Στέγης

Επισκεφθείτε ένα κατάστημα μας και ενημερωθείτε απο το καταρτισμένο προσωπικό μας