Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Συχνές Eρωτήσεις

Έναρξη και Διαχείριση Σχέσης με την Τράπεζα

Πώς μπορώ να ξεκινήσω συνεργασία με την Παγκρήτια Τράπεζα;

Για την έναρξη σχέσης με την Παγκρήτια Τράπεζα πρέπει να επισκεφθείτε αυτοπροσώπως ένα κατάστημά μας.

Για την καλύτερη και συντομότερη εξυπηρέτησή σας, θα χρειαστεί, να συγκεντρώσετε τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσωπικά σας στοιχεία (ταυτότητα, διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας, οικονομικά / φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία). Ενημερωθείτε εδώ.

 Ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον έγγραφα αναλόγως της συνεργασίας που θα αιτηθείτε (καταθετική, δανειακή, επιχειρηματική κλπ).

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έναρξη σχέσης εαν είμαι Φυσικό Πρόσωπο;

Για την καλύτερη και συντομότερη εξυπηρέτησή σας, θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσωπικά σας στοιχεία (ταυτότητα, διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας, οικονομικά / φορολογικά και επαγγελματικά στοιχεία).

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έναρξη σχέσης αν είμαι Νομικό Πρόσωπο;

Αναλόγως της Νομικής Μορφής της εταιρείας σας (Α.Ε, Ε.Ε, Σύλλογος κλπ) θα πρέπει να μας προσκομίσετε και τα αντίστοιχα έγγραφα για τον έλεγχο νομιμοποίησης αυτής.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω συνεργασία θα χρειαστεί να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά έναρξης σχέσης με Φυσικά Πρόσωπα για τους εκπροσώπους του Νομικού Προσώπου.

Κάθε πότε πρέπει να επικαιροποιώ τα στοιχεία μου, με ποιό τρόπο γίνεται η επικαιροποίηση;

Η Παγκρήτια Τράπεζα, όπως και όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα, υποχρεούται να λαμβάνει και να πιστοποιεί, όχι μόνον στους νέους, αλλά και στους υφιστάμενους πελάτες της τα στοιχεία ταυτότητας, φορολογικών/οικονομικών και λοιπών στοιχείων (διαμονής, επικοινωνίας και επαγγελματικής δραστηριότητας), καθώς επίσης και να επιβεβαιώνει τα ανωτέρω στοιχεία από αξιόπιστες πηγές.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων των πελατών (Φυσικών και Νομικών Προσώπων), πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον κάθε τρία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, για την επικαιροποίηση των στοιχείων σας μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

Φυσικά Πρόσωπα:

 • Σε ένα από τα Καταστήματά μας προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας:
 1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 2. Βεβαίωση Διεύθυνσης Κατοικίας
 3. Βεβαίωση Εργασίας
 4. Οικονομικά Στοιχεία
 • Εφόσον είστε χρήστης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής Τραπεζικής Pancreta Online ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Νομικά Πρόσωπα:

 • Η πιστοποίηση της ταυτότητας των Νομικών Προσώπων οποιασδήποτε μορφής (εταιρείες, σωματεία, οργανισμοί, ιδρύματα, κ.λπ.), ημεδαπών και αλλοδαπών, γίνεται με την προσκόμιση των κατάλληλων νομιμοποιητικών εγγράφων  και φορολογικών εγγράφων, ώστε να διαπιστώνεται η επωνυμία, η έδρα, ο σκοπός, ο τρόπος εκπροσώπησης του Νομικού Προσώπου και η μετοχική του σύνθεση.
 • Παράλληλα, απαιτείται και πλήρης πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας των συνδεδεμένων με το Νομικό Πρόσωπο, Φυσικών Προσώπων, δηλαδή:
 • των νόμιμων εκπροσώπων και
 • των μετόχων ή των πραγματικών δικαιούχων, όπως προκύπτουν είτε από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, είτε από τη σχετική δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η προσκόμισή της.

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας των συνδεδεμένων Φυσικών Προσώπων εδώ.

Η Τράπεζα μπορεί να ζητήσει, επίσης, επικαιροποίηση των στοιχείων Φυσικού ή Νομικού Προσώπου σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε περίπτωση επανενεργοποίησης αδρανούς λογαριασμού
 • Σε περίπτωση που υπάρχει πληροφορία για αλλαγή κάποιων από τα απαιτούμενα στοιχεία (διεύθυνση, επάγγελμα κτλ)
 • Σε περίπτωση αλλαγής της φύσης της επιχείρησης
 • Σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής στην ιδιοκτησία (π.χ. νέο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή ελέγχοντα μέρη)

 

 

Που μπορώ να βρω τις προμήθειες και τα έξοδα που χρεώνει η Τράπεζα;

Αναλυτικές πληροφορίες για τα έξοδα και την τιμολόγηση παρέχονται στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τράπεζας.

Θέματα Συνδικαιούχων

Πώς μπορώ να προσθέσω συνδικαιούχο σε λογαριασμό;

Επιτρέπεται η προσθήκη συνδιακαιούχου σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό.

Είναι απαραίτητη η λήψη συναίνεσης από όλους τους δικαιούχους του λογαριασμού προκείμενου να προστεθεί νέος δικαιούχος. Η συναίνεση δίνεται με την υπογραφή της Αίτησης Ανοίγματος Λογαριασμού, κατά την επίσκεψη στο Κατάστημα Συνεργασίας σας.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσέλευση κάποιου εκ των δικαιούχων, είναι δυνατή η προσκόμιση  υπεύθυνης δήλωσης-εξουσιοδότησης, (με βεβαιωμένο του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία ή μέσω της ψηφιακής βεβαίωσης υπογραφής (https://dilosi.services.gov.gr/login?template=GNISIO-YPOGRAFIS&next=/templates/GNISIO-YPOGRAFIS/create& ) στην οποία θα δηλώνεται η συναίνεσή του και θα εξουσιοδοτείται συγκεκριμένο πρόσωπο για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Πώς μπορώ να αποχωρήσω από συνδικαιούχος σε λογαριασμό;

Δεν δίνεται η δυνατότητα διαγραφής συνδικαιούχου από υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό.

Σε αυτή την περίπτωση, ο συγκεκριμένος λογαριασμός κλείνει και ανοίγεται νέος με τους δικαιούχους που επιθυμείτε.

 

Θέματα e-banking

Πώς πραγματοποιώ εγγραφή στην Ηλεκτρονική Τραπεζική απομακρυσμένα;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Τραπεζική -Pancreta Online- προϋπόθεση είναι να είστε πελάτης της Τράπεζας και να διατηρείτε τουλάχιστον ένα καταθετικό λογαριασμό σε €.

Κατά τη διαδικασία εγγραφής θα σας ζητηθούν προσωπικά και ταυτοτικά στοιχεία. Εαν δεν έχετε προβεί σε πεικαιροποίηση των στοιχείων σας στην Τράπεζα, δεν θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. 

Πλοηγηθείτε στην κεντρική ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής https://www.pancretaonline.gr/#/login  και επιλέξτε “Εγγραφή στο Pancreta Online”.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία εγγραφής χρειαστείτε βοήθεια μπορείτε να καλέσετε την εικοσιτετράωρη γραμμή υποστήριξης στο (+30) 2810 33 88 00.

Πώς μπαίνω στην εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τραπεζικής από το κινητό με χρήση FaceID ή PIN

Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα από την επιλογή  “Διαχείριση Συσκευών” που βρίσκεται  στις ρυθμίσεις χρήστη της εφαρμογής Panceta Online.

Η δυνατότητα προσφέρεται τόσο για συσκευές με λειτουργικό iOS όσο και Android.

Ξέχασα το password της εφαρμογής, τι κάνω;

Η Παγκρήτια Τράπεζα διαθέτει εικοσιτετράωρη γραμμή υποστήριξης για θέματα που αφορούν την Ηλεκτρονική Τραπεζική.

Σε ενδεχόμενο που ξεχάσατε το password ή ακόμα και το username σας καλέστε στο (+30) 2810 33 88 00 και ζητήστε την επανέκδοσή του.

Πώς πραγματοποιώ μεταφορά σε λογαριασμό;

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορά χρήματων από οποιονδήποτε λογαριασμό σας σε λογαριασμό δικό σας ή τρίτου στην Παγκρήτια Τράπεζα ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα της ζώνης του Ευρώ (€).

Από το μενού  “Συναλλαγές”, επιλέξτε “Μεταφορές και πληρωμές” και προχωρήστε ανάλογα με το είδος της συναλλαγής που θέλετε να πραγματοποιήσετε. 

Για ασφάλεια κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών θα σας ζητηθεί  επιβεβαίωση της συναλλαγής με χρήση του κινητού σας.

Πώς καταχωρώ “Μαζικές πληρωμές”;

Υπάρχει η δυνατότητα να μεταφέρετε ποσά σε πολλούς αποδέκτες ή σε πολλούς οργανισμούς μέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής με μια ενέργεια.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε:

 • Μία ανάληψη του λογαριασμού σας και πολλαπλές μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων εντός της Παγκρήτιας Τράπεζας
 • Πολλαπλές αναλήψεις από το λογαριασμό σας και πολλαπλές μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων στην Παγκρήτια Τράπεζα ή σε άλλη Τράπεζα εντός της ζώνης του Ευρώ (€)
 • Πολλαπλές αναλήψεις από το λογαριασμό σας και πολλαπλές πληρωμές οφειλών σε οργανισμούς.

Αφού δημιουργήσετε το αρχείο με τα δεδομένα προς φόρτωση (οδηγίες), πλοηγηθείτε στο μενού “Συναλλαγές” και επιλέξτε “Φόρτωση αρχείου συναλλαγών”. Κατόπιν προχωράτε τη διαδικασία ανάλογα με το είδος της συναλλαγής που θέλετε να πραγματοποιήσετε. 

Για ασφάλεια κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση της συναλλαγής με χρήση του κινητού σας.

 

Θέλω να επικαιροποιήσω τα στοιχεία μου στην Τράπεζα απομακρυσμένα, ποιά η διαδικασία;

Η Παγκρήτια Τράπεζα προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες της οι οποίοι διαθέτουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Τραπεζική Pancreta Online, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους γρήγορα χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή τους σε κατάστημα.

Η διαδικασία ενημέρωσης των στοιχείων πραγματοποιείται τόσο μέσω της υπηρεσίας Συστηθείτε – eGov- KYC (Know Your Customer) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης όσο και με διαδικασία αίτησης κατά την όποια  επισυνάπτετε τα απαραίτητα έγγραφα για την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

Όποιος και αν είναι ο τρόπος που σας εξυπηρετεί ώστε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας θα χρειαστεί να συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Τραπεζική Pancreta Online με τους προσωπικούς σας κωδικούς και από το μενού «Εργασίες Χρήστη»  να επιλέξετε “Επικαιροποίηση στοιχείων μέσω eGov-KYC” ή “Αίτηση Αλλαγής Προσωπικών Στοιχείων” και να ακολουθήσετε τις οδηγίες.