Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Ενημερωθείτε για τη Διατραπεζική είσπραξη οφειλών

Μέσω των υπηρεσιών πληρωμών και άμεσων χρεώσεων της ΔΙΑΣ παρέχεται η δυνατότητα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα  να εισπράττουν τις οφειλές των πελατών τους.
Στο διατραπεζικό σύστημα πληρωμών συμμετέχουν σήμερα πάνω από 500 Οργανισμοί.

Ο πελάτης έχει δύο επιλογές:

α) Εξόφληση μέσω εντολής πληρωμής (DIAS CREDIT TRANSFER)  

Ο υπόχρεος :

 • Δίνει εντολή πληρωμής της οφειλής του κάθε φορά που ο οργανισμός/ εταιρεία εκδίδει νέο λογαριασμό
 • Χρησιμοποιείται ο κωδικός πληρωμής σε τράπεζα που αναγράφεται στο έντυπο του λογαριασμού
 • Απευθύνεται στην Τράπεζα της επιλογής του και εξοφλεί άμεσα την οφειλή του, είτε δίνοντας εντολή χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού του, είτε τοις μετρητοίς

Πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν στο ταμείο του Καταστήματος και μέσω digital banking για όλους τους Οργανισμούς που συμμετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ, ενώ για επιλεγμένους Οργανισμούς η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ATM ή APS.

Σύντομα θα υποστηρίζονται πληρωμές και μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.

β) Αυτόματη Εξόφληση μέσω πάγιας εντολής (DIAS DIRECT DEBIT)

Στο έντυπο κάθε λογαριασμού αναγράφεται ο κωδικός ανάθεσης πάγιας εντολής DIAS

 • Ο υπόχρεος απευθύνεται στην Τράπεζα της επιλογής του  ή στον Οργανισμό και δίνει εντολή ανάθεσης (πάγια εντολή) προσκομίζοντας τον κωδικό ανάθεσης. Με αυτόν τον τρόπο εξουσιοδοτεί την τράπεζα να χρεώνει το λογαριασμό του, κάθε φορά που o οργανισμός ή η επιχείρηση στέλνει μία χρέωση.

Εκκαθάριση Συναλλαγών

 • Το σύνολο των εισπράξεων πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό  του Οργανισμού /εταιρείας στη συνεργαζόμενη Τράπεζα
 • Oι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις τήρησης του ως άνω λογαριασμού αποτελούν αποκλειστικό θέμα συμφωνίας Οργανισμού/Εταιρείας και Τράπεζας
Πλεονεκτήματα

Για τον Οργανισμό / Εταιρεία

 • Απλούστευση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών είσπραξης
 • Προγραμματισμός των εισπράξεων, βέλτιστη διαχείριση διαθεσίμων
 • Μείωση κόστους είσπραξης απαιτήσεων
 • Ασφαλείς πληρωμές και μείωση διακίνησης μετρητών
 • Ικανοποιημένοι και πιστοί πελάτες

Για τον πελάτη

 • Ασφάλεια συναλλαγής, ταχύτητα, ποιότητα εξυπηρέτησης, προγραμματισμός εξόφλησης (εξοφλούνται κατά την λήξη τους)
 • Επιλογή Τράπεζας εξόφλησης
 • Επιλογή τρόπου εξόφλησης (πάγια εντολή ή εντολή πληρωμής)
 • Επιλογή μέσου εξόφλησης
  - Digital Banking
  - Kατάστημα
  - ΑΤΜ
  - APS