Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Κατάλληλο για

φοιτητές άνω των 18 ετών 

Επιτόκιο

κλιμακωτό 0,75% για ποσό έως 2.000 €

Χρεωστική κάρτα

παρέχεται δωρεάν

Δυναμικό Ξεκίνημα

Πιστεύουμε στη νέα γενιά και τη στηρίζουμε!

Εάν είσαι προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός φοιτητής ο καταθετικός λογαριασμός Δυναμικό Ξεκίνημα θα σε διευκολύνει να πραγματοποιείς εύκολα και με ασφάλεια τις καθημερινές σου συναλλαγές: 

  • Online αγορές με χρεωστική κάρτα 
  • Καταθέσεις / Αναλήψεις μετρητών
  • Αποστολή εμβασμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
  • Δημιουργία πάγιων εντολών εξόφλησης λογαριασμών, ενοικίου, αφαλίστρων κ.α. 

Με το άνοιγμα κάθε λογαριασμού αποκτάς δωρεάν χρεωστική κάρτα καθώς και κωδικούς εγγραφής στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.

Δείτε εδώ την προσυμβατική ενημέρωση.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

Επιτόκιο λογαριασμού

Kλιμακωτό, 0,75% για ποσό έως 2.000 €.

Η προσφορά του επιτοκίου ισχύει μέχρι ανάκλησής του από την Τράπεζα. 
Για ποσό άνω των 2.000 € το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 0,20%.

Ενημερωθείτε εδώ για τα επιτόκια καταθέσεων.

Δικαιολογητικά για το άνοιγμα λογαριασμού

Ενημερωθείτε εδώ για τα δικαιολογητικά έναρξης τραπεζική συνεργασίας. 

Επιπλέον, θα ζητηθεί η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής ή οποιουδήποτε εγγράφου που αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα.

Ο λογαριασμός συνοδεύεται από: