Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Με μια ματιά

Η PIMCO είναι παγκόσμιος ηγέτης στο σταθερό εισόδημα με βαθιά τεχνογνωσία σε δημόσιες και ιδιωτικές αγορές. Επενδύουμε το κεφάλαιο των πελατών μας σε ευκαιρίες εισοδήματος και πίστωσης που καλύπτουν όλο το φάσμα της ρευστότητας, αξιοποιώντας την εμπειρία δεκαετιών μας στην δραστηριοποίηση σε περίπλοκες αγορές χρέους. Η ευέλικτη κεφαλαιακή μας βάση και οι μακροχρόνιες σχέσεις με τους εκδότες ομολόγων μας βοήθησαν να γίνουμε ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους παραδοσιακών και εναλλακτικών επενδυτικών λύσεων στον κόσμο και ένας πολύτιμος συνεργάτης χρηματοδότησης.

Η PIMCO Europe Ltd (Company No. 2604517, 11 Baker Street, London W1U 3AH, Ηνωμένο Βασίλειο) είναι εξουσιοδοτημένη και ελέγχεται από την Αρχή Οικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) (12 Endeavor Square, London E20 1JN) στο ΗΒ. Οι υπηρεσίες που παρέχει η PIMCO Europe Ltd δεν είναι διαθέσιμες σε ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτές τις πληροφορίες αλλά να επικοινωνούν με τον οικονομικό τους σύμβουλο.

 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

KID

Factsheet

Prospectus / Reports