Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Με μια ματιά

Η BlackRock είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους επενδυτικών, συμβουλευτικών λύσεων και λύσεων διαχείρισης κινδύνου παγκοσμίως. Πιστοί στους πελάτες της επενδύει για το μέλλον για λογαριασμό των πελατών της, εμπνέοντας τους υπαλλήλους της και υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες. Σκοπός της είναι να βοηθήσει όλο και περισσότερους ανθρώπους να ευημερoύν. Μαζί με τους πελάτες της, συμβάλλει σε έναν πιο δίκαιο και ανθεκτικό κόσμο, σήμερα και για τις επόμενες γενιές

Η επενδυτική της προσέγγιση βασίζεται σε τρεις αρχές:

  1. κατανόηση των επενδυτικών στόχων του πελάτη
  2. αναζήτηση των καλύτερων αποδόσεων προσαρμοσμένων στον κίνδυνο εντός του πεδίου της εντολής που δίνει ο πελάτης και
  3. υποστήριξη με έρευνα, δεδομένα και αναλύσεις.

Εφαρμόζει τις ίδιες αυτές αρχές στη βιωσιμότητα και στη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

ΚΙD

Μετοχικά

Ομολογιακά

Μικτά   

Factsheet

Μετοχικά

Ομολογιακά

Μικτά     

Prospectus / Reports