Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Step Plus, νέες προθεσμιακές καταθέσεις αυξανόμενου επιτοκίου
Αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας. Επιλέξτε την Παγκρήτια Τράπεζα για τη χρηματοδότησή σας.
Νέα χρηματοδοτικά προϊόντα Παγκρήτια EASY BUSINESS για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
Οι "ψηφιακές" παγίδες μπορεί να έχουν πολλές μορφές! Αναγνώρισέ τις και αγνόησέ τις!

Η δέσμευσή μας

Σύγχρονο λειτουργικό μοντέλο
Το λειτουργικό μοντέλο των καταστημάτων μας συνδυάζει την προσωπική εξυπηρέτηση με τις εξελιγμένες δυνατότητες που προσφέρουν τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, μέσω διακριτών χώρων που υποστηρίζουν τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες αλλά και τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης του πελάτη σε digital corner. Συμβουλευτική καθοδήγηση από εξειδικευμένο προσωπικό, ακόμη και απομακρυσμένα.
Ενεργή στήριξη της οικονομίας
Υποστηρίζουμε ενεργά επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισμούς με ευέλικτες λύσεις και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες , προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη.
Άμεση ανταπόκριση σε κάθε σας ανάγκη
Με τη σύγχρονη τεχνολογία και την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας, φυσικά πρόσωπα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γρήγορη, ευέλικτη και προπάντων προσωπική και φιλική εξυπηρέτηση. Ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες σας παρέχοντάς σας την καλύτερη δυνατή τραπεζική εμπειρία τόσο για απλές, όσο και για εξειδικευμένες ανάγκες.