Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ελάχιστο ποσό κατάθεσης

5.000 €

Απόδοση τόκων

κατά τη λήξη της προθεσμιακής 

Διάρκεια κατάθεσης

από 1 έως 24 μήνες 

Επωφεληθείτε από ελκυστικές αποδόσεις επιλέγοντας τη διάρκεια για την οποία θα επενδύσετε τα κεφάλαιά σας

Η Απλή Προθεσμιακή Κατάθεση σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε την απόδοση του κεφαλαίου σας με ευελιξία.

Με ελάχιστο ποσό κατάθεσης τις 5.000 € και για διάρκεια από 1 έως 24 μήνες επωφελήστε με επιτόκιο, το οποίο έχετε προσυμφωνήσει κατά την έναρξη της κατάθεσης και παραμένει σταθερό καθόλη τη διάρκειά της.

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.). Οι καταθέσεις που τηρούνται στην Τράπεζα, καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Ν.4370/2016, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Ενημερωθείτε για τις Βασικές Πληροφορίες για την Προστασία των Καταθέσεών σας εδώ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ ή σ' ένα κατάστημα του δικτύου μας.

Δείτε εδώ την προσυμβατική ενημέρωση.

Δείτε επιπλέον