Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ελάχιστο ποσό κατάθεσης

5.000 €

Απόδοση τόκων

κατά τη λήξη της προθεσμιακής 

Διάρκεια κατάθεσης

από 1 έως 24 μήνες 

Επωφεληθείτε από ελκυστικές αποδόσεις επιλέγοντας τη διάρκεια για την οποία θα επενδύσετε τα κεφάλαιά σας

Η Απλή Προθεσμιακή Κατάθεση σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε την απόδοση του κεφαλαίου σας με ευελιξία.

Με ελάχιστο ποσό κατάθεσης τις 5.000 € και για διάρκεια από 1 έως 24 μήνες επωφελήστε με επιτόκιο, το οποίο έχετε προσυμφωνήσει κατά την έναρξη της κατάθεσης και παραμένει σταθερό καθόλη τη διάρκειά της.

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.) και όλες οι καταθέσεις καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων ( Σ.Κ.Κ.) του Ταμείου του ΤΕΚΕ. 

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ ή  σε ένα κατάστημα του δικτύου μας.

Δείτε επιπλέον