Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Προστασία

 Βασικές & Προαιρετικές καλύψεις ανάλογα με τις ανάγκες σας

Ευελιξία

Εξόφληση ασφαλίστρων κάθε 3, 6 ή 12 μήνες

Ταχύτητα

Άμεση έκδοση προσφοράς & συμβολαίου σε ένα κατάστημά μας

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

Καλύψεις

Επιλογή προγράμματος ανάλογα με το είδος δραστηριότητας της επιχείρησης.

 Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ενδεικτικά:

 • Ξενοδοχεία
 • Εστιατόρια
 • Εμπορικά Καταστήματα
 • Γραφεία

Επεκτάσεις καλύψεων

 • Εργοδοτική αστική ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση
 • Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς, από έκρηξη και διαρροή ύδατος
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής
 • Διασταυρούμενη Ευθύνη
 • Ζημιές σε Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας

Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν και θα αναγγελθούν εντός της περιόδου ασφάλισης.

Ταχύτητα διαδικασιών

 • Άμεση έκδοση προσφοράς & συμβολαίου
 • Εύκολη πληρωμή ασφαλίστρων σε κάθε κατάστημα της Παγκρήτιας Τράπεζας
 • Ευέλικτη εξόφληση ασφαλίστρου μέσα από λογαριασμό ή πιστωτική κάρτα

Έκπτωση

Παρέχεται έκπτωση 10% στα ασφάλιστρα χωρίς  την επέκταση της  Εργοδοτικής αστικής ευθύνης

Μέτρα πρόληψης

Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων/ζημίων και να τηρεί απαρέγκλιτα τους νόμους και τους κανονισμούς.