Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Με μια ματιά

Η Allianz Global Investors είναι ένας κορυφαίος ενεργός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με περισσότερους από 600 επαγγελματίες επενδύσεων σε περισσότερα από 20 γραφεία παγκοσμίως και 520 δισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. 

H Allianz Global Investors επενδύει για λογαριασμό του Ομίλου Allianz, ενός από τους μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς οικονομικά οργανισμούς στον κόσμο, με περισσότερα από 130 χρόνια εταιρικής ιστορίας. Στόχος της Allianz Global Investors είναι να αναβαθμίσει την επενδυτική εμπειρία για τους πελάτες της, ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή τους στόχους τους.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

KID

Fact sheet

Prospectus / Reports