Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ποσό κατάθεσης

από 10.000 €

Επιτόκιο

έως 3%

Διάρκεια κατάθεσης

6 ή 12 μήνες

Κάθε βήμα ... μετράει!

Με την Προθεσμιακή Κατάθεση Step Plus οι αποδόσεις σας αυξάνονται ανάλογα με τη διάρκεια της κατάθεσής σας.  

Η Προθεσμιακή κατάθεση Step Plus αφορά αποκλειστικά σε νέα κεφάλαια* από 10.000 € και άνω και προσφέρεται σε νέους και υφιστάμενους πελάτες με:

  • προνομιακό αυξανόμενο επιτόκιο διάρκειας 6 ή 12 μηνών
  • μηνιαία καταβολή τόκων
  • την ευχέρεια της μερικής ή ολικής πρόωρης ανάληψης των κεφαλαίων σας, χωρίς επιβάρυνση, κάθε μήνα στην επέτειο έναρξης της κατάθεσης.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα επιτόκια εδώ ή  σε ένα κατάστημα του δικτύου μας.

Δείτε εδώ την προσυμβατική ενημέρωση.

*Ως νέα κεφάλαια ορίζονται τα χρήματα τα οποία δεν υπήρχαν σε λογαριασμούς της Παγκρήτιας Τράπεζας πριν από τις 15/04/2024. Ο πελάτης για να λάβει το επιτόκιο θα πρέπει να έχει υψηλότερο συνολικό υπόλοιπο από την αναφερόμενη ημερομηνία.

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.). Οι καταθέσεις που τηρούνται στην Τράπεζα, καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με τον Ν.4370/2016, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Ενημερωθείτε για τις Βασικές Πληροφορίες για την Προστασία των Καταθέσεών σας εδώ.