Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Προστασία

Tailor made καλύψεις για τους εργαζόμενους σας και την οικογένεια τους

Ευελιξία

10ετές πρόγραμμα με δυνατότητα διακοπής μετά το πρώτο έτος

Ευκολία

Αφορά ακόμα και εποχικούς υπαλλήλους 

Μάθετε πώς το προσωπικό σας θα είναι ασφαλές

Tailor Made λύσεις μόνο για εσάς και την επιχείρηση σας

Ανάλογα των ειδικών αναγκών του τομέα που δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση αλλά και εξατομικευμένων αναγκών των εργαζομένων της, σας παρέχουμε τη δυνατότητα επιλογής καλύψεων ζωής και υγείας.

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε καλύψεις για:

 • Απώλεια ζωής 
 • Μερική ή ολική ανικανότητα
 • Ατυχήματα
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες μετά από ατύχημα
 • Νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη
 • Απώλεια εισοδήματος

Κέρδος για όλους

Ασφαλίζοντας το προσωπικό σας βγαίνουν όλοι κερδισμένοι.

 • Διατηρείτε το προσωπικό σας αποδοτικό ενώ νιώθει ασφαλές στο εργασιακό του περιβάλλον
 • Καλλιεργείται μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ σας
 • Ενθαρρύνετε και εντατικοποιείτε την επιχειρηματική ανάπτυξη
 • Προσφέρετε κίνητρο παραμονής εξειδικευμένου προσωπικού και στελεχών
 • Προσφέρετε παροχές στο προσωπικό με χαμηλό κόστος
 • Προσελκύετε ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό
 • Έχετε φορολογικό όφελος
 • Δημιουργείτε ένα κοινωνικά υπεύθυνο προφίλ για την εταιρία/επιχείρησή σας

Ευελιξία

Το πρόγραμμα Employee Benefits προσφέρει ευελιξία στην :

 • Ένταξη νέων ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια του συμβολαίου(εποχικοί υπάλληλοι)
 • Διαγραφή ασφαλισμένων κατά τη διάρκεια του συμβολαίου
 • Προσθήκη ή αφαίρεση καλύψεων ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Δυνατότητα κάλυψης και πρόσθετων μελών της οικογένειας του εργαζόμενου

Επιπλέον χαρακτηριστικά

 • Οι καλύψεις για τους κυρίως ασφαλισμένους, ισχύουν για άτομα ηλικίας από 18 έως 65 ετών
 • Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται αποκλειστικά ο /η νόμιμος σύζυγος και τα άγαμα τέκνα ηλικίας από 30 ημερών και μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών εάν σπουδάζουν
 • Άμεση ενεργοποίηση της ομαδικής ασφάλισης με την καταβολή της πρώτης δόσης ασφαλίστρων