Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Με μια ματιά

Η Triton Asset Management είναι μια από τις πρώτες εταιρίες που δραστηριοποιήθηκαν στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα.
Αποτελείται από 37 στελέχη εκ των οποίων 18 επαγγελματίες διαχειριστές και επενδυτικούς συμβούλους, με μέσο όρο ηλικίας τα 43 έτη, 20 έτη επαγγελματική εμπειρία και 15 έτη παρουσία στην εταιρία.

Στόχος είναι να προσφέρει τις βέλτιστες επενδυτικές λύσεις με βάση τους επενδυτικούς σκοπούς και στόχους των πελατών, συνδυάζοντας την επενδυτική εμπειρία ετών με την συνέπεια στην υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων.
Τέλος, παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και διακριτικής διαχείρισης σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

KID

Factsheet

Prospectus / Reports