Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Οι άνθρωποί μας, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα

Υπηρετούμε με σεβασμό την εταιρική μας κουλτούρα

Αξίες και Αποστολή
Με αρωγό τις εταιρικές μας αξίες, υπηρετούμε την Aποστολή του Oργανισμού συνδιαμορφώνοντας μια υγιή κουλτούρα βασισμένη στην εμπιστοσύνη, αξιοκρατία, διαφάνεια και δεσμευμένη με υπευθυνότητα στους πελάτες μας.
Ανάπτυξη & Εκπαίδευση
Επενδύουμε στους ανθρώπους μας με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και σε καίριες θεματικές ενότητες, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη του γνωστικού τους αντικειμένου, στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην προσωπική και εργασιακή τους εξέλιξη με στόχο την αποτελεσματική καθοδήγηση και υποστήριξη των πελατών μας. Με εξειδικευμένα Εργαλεία & Τεχνικές Αξιολόγησης προσωπικού, σχεδιάζουμε στρατηγικά αναπτυξιακά εξελικτικά ‘’μονοπάτια’’ αναδεικνύοντας τους ανθρώπους μας προσβλέποντας σε ωφέλιμα αποτελέσματα τόσο για τον Οργανισμό όσο και για τους ίδιους. Η διατήρηση υψηλών ποσοστών σε δείκτες δέσμευσης /εργασιακής ικανοποίησης των ανθρώπων μας, αποτελεί αναμφίβολα την προτεραιότητά μας στοχεύοντας τόσο στην προσέλκυση νέων ταλέντων όσο και στη διατήρηση των υπαρχόντων προετοιμάζοντας την διαδοχή της επόμενης ημέρας.

Η καθημερινότητα στην Παγκρήτια Τράπεζα

Εργοδότης Ίσων Ευκαιριών

Η  Παγκρήτια Τράπεζα, εφαρμόζει την πολιτική ίσων ευκαιριών και προασπίζεται τη διαφορετικότητα, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, χρώματος δέρματος, φυλής, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, γενετήσιου προσανατολισμού ή πολιτικών πεποιθήσεων.

Εφαρμογή πολιτικής για την Καταπολέμηση της Βίας & Παρενόχλησης στην εργασία

Η Παγκρήτια Τράπεζα, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στον ανθρώπινο παράγοντα και με γνώμονα τη διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, βάση του οποίου αποτελούν οι αξίες του σεβασμού, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αμερόληπτης κρίσης, έχει καταρτίσει και υλοποιεί την Πολιτική Καταπολέμησης Βίας & Παρενόχλησης στην Εργασία με σκοπό την καταστολή και αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών που θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Εφαρμογή πολιτικής για τη Διαχείριση Αναφορών & Καταγγελιών

Η Παγκρήτια Τράπεζα, υιοθετεί, ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της κουλτούρας την Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών & Καταγγελιών, με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση παράτυπων ή παράνομων πράξεων, παραλείψεων και συμπεριφορών, προωθώντας την ανοιχτή επικοινωνία εντός του Οργανισμού, θωρακίζοντας την φήμη του και ενισχύοντας την υπεύθυνη στάση όλων σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Αμοιβές & Παροχές

Η Παγκρήτια Τράπεζα εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις νομοθετικές διατάξεις που απορρέουν από το νόμο, τις Κλαδικές & Επιχειρησιακές Συμβάσεις.
Παράλληλα, ενημερώνεται και ενσωματώνει διεθνείς και εγχώριες τάσεις αμοιβών και παροχών της αγοράς εργασίας, παραμένοντας ένας ανταγωνιστικός Εργοδότης Επιλογής.

Πρόσθετες Παροχές

  • Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής & Υγείας για τους μόνιμους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργαζομένων και των οικογενειών τους, από εξειδικευμένο πάροχο Ψυχικής Υγείας & Ευεξίας
  • Κάλυψη δαπάνης βρεφονηπιακού σταθμού
  • Καταβολή επιδόματος τοκετού
  • Καταβολή επιδόματος Φοιτητικής Εγκατάστασης (για τα τέκνα των εργαζομένων)
  • Καταβολή επιδόματος ‘’Ενίσχυση – Στήριξη Οικογένειας’’ για τα τέκνα εργαζομένων με Αριστεία στα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
  • Καταβολή Κατασκηνωτικού επιδόματος για τα τέκνα εργαζομένων
  • Διάθεση επιπλέον ημερών αδείας μετ’αποδοχών για εργαζομένους με ιδιαίτερες ανάγκες φροντίδας ή νοσηλείας παιδιού
  • Εκπτώσεις στο Τιμολόγιο Προμηθειών της Τράπεζας σε προϊόντα και υπηρεσίες της.

Εργαστείτε στην Παγκρήτια Τράπεζα