Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Η Παγκρήτια Τράπεζα σας συμβουλεύει

1
Tip
Διαχωρείστε τις Μέσο και Μάκροπρόθεσμες ανάγκες
Επιλέξτε προσεκτικά το Κεφάλαιο Κίνησης βάσει ενός ετήσιου πλάνου οικονομικών. Χρησιμοποιήστε το Δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης για τις ανάγκες ρευστότητας που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.
2
Tip
Επενδύστε στην επαγγελματική στέγη
Επενδύστε σε μια στρατηγικής σημασίας τοποθεσία. Βεβαιωθείτε οτι το τίμημα του ακινήτου δεν θα σας απομακρύνει από άλλα σχέδια για την επιχείρησή σας. Λάβετε υπόψη σας και τα λοιπά έξοδα πέραν του τιμήματος αγοράς ή μίσθωσης.
3
Tip
Το περιβάλλον είναι ευθύνη όλων μας
Μπορείτε κι εσείς να συμβάλλετε στην παραγωγή ενέργειας απο αναναιώσιμες πηγές, για τις δικές σας ανάγκες ή όχι, εξοικονομώντας τα κόστη του ρεύματος απο τη ΔΕΗ.