Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ελάχιστο ποσό κατάθεσης

5.000 €

Απόδοση τόκων

στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης 

Διάρκεια

από 1 έως 24 μήνες 

Δώστε αξία στα διαθέσιμα της επιχείρησής σας

Με ελάχιστο ποσό κατάθεσης 5.000 € και για διάρκεια από 1 έως 24 μήνες επωφελείστε με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο, το οποίο έχετε προσυμφωνήσει κατά την έναρξη της κατάθεσής σας και παραμένει σταθερό καθόλη τη διάρκειά της.

Η απόδοση των τόκων πραγματοποιείται στο τέλος της προθεσμιακής.

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.) το οποίο καλύπτει όλες τις καταθέσεις.