Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα
Ελάχιστο ποσό κατάθεσης

5.000 €

Απόδοση τόκων

στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης 

Διάρκεια

από 1 έως 24 μήνες 

Δώστε αξία στα διαθέσιμα της επιχείρησής σας

Με ελάχιστο ποσό κατάθεσης 5.000 € και για διάρκεια από 1 έως 24 μήνες επωφελείστε με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο, το οποίο έχετε προσυμφωνήσει κατά την έναρξη της κατάθεσής σας και παραμένει σταθερό καθόλη τη διάρκειά της.

Η απόδοση των τόκων πραγματοποιείται στο τέλος της προθεσμιακής.

Η Παγκρήτια Τράπεζα συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.). Οι καταθέσεις που τηρούνται στην Τράπεζα, καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στον Ν.4370/2016, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Ενημερωθείτε για τις Βασικές Πληροφορίες για την Προστασία των Καταθέσεών σας εδώ.

Δείτε εδώ την προσυμβατική ενημέρωση.