Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Με μια ματιά

Η Franklin Resources, Inc. είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός διαχείρισης επενδύσεων με θυγατρικές που λειτουργούν ως Franklin Templeton και εξυπηρετούν πελάτες σε περισσότερες από 150 χώρες.
Η αποστολή της Franklin Templeton είναι να βοηθά τους πελάτες να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα μέσω της τεχνογνωσίας στη διαχείριση επενδύσεων, της διαχείρισης περιουσίας και των τεχνολογικών λύσεων. 

Μέσω των εξειδικευμένων διαχειριστών της, η εταιρεία προσφέρει εξειδίκευση σε παγκόσμια κλίμακα, προτείνοντας εκτεταμένες δυνατότητες σε σταθερό εισόδημα, μετοχές, εναλλακτικές επενδύσεις και λύσεις πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.
Με περισσότερους από 1.300 επαγγελματίες επενδύσεων και γραφεία σε μεγάλες χρηματοοικονομικές αγορές σε όλο τον κόσμο, η εταιρεία με έδρα την Καλιφόρνια έχει πάνω από 75 χρόνια επενδυτικής εμπειρίας και πάνω από 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση στις 30 Ιουνίου 2023.

 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

KID

Factsheet

Μετοχικά

Ομολογιακά

Μικτά

Prospectus / Reports