Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

 Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από το ανώτατο όργανο της Τράπεζας, τη Γενική Συνέλευση.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από ένδεκα Μέλη τα οποία τη διοικούν και την εκπροσωπούν δικαστικώς και εξωδίκως. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από Εκτελεστικά Μέλη, Μη Εκτελεστικά Μέλη και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και έχει τριετή θητεία.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Δημόπουλος

Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Φουρτούνης

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος

Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κουρλετάκης

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Νικόλαος Βουγιούκας

Ιωσήφ Σηφάκης

Ανεξάρτητα - Μη Εκτελεστικά Μέλη

 

 

Αντώνιος Βασιλάκης

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη

Δαμιανός Χαραλαμπίδης

Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου