Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Τι είναι ο ΙΒΑΝ;

Ο ΙΒΑΝ (International Bank Account Number) είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός που ακολουθεί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τραπεζικών Προτύπων. Κάθε τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμό ΙΒΑΝ από την τράπεζα στην οποία τηρείται.

Ποιός είναι ο σκοπός του; 

Σκοπός του ΙΒΑΝ είναι να διευκολύνει την αυτόματη επεξεργασία των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων. Με τη χρήση του ΙΒΑΝ διασφαλίζεται η σωστή μετάδοση του Αριθμού Λογαριασμού και περιορίζεται η χειρογραφική επέμβαση κατά την πίστωσή του.

Πώς χρησιμοποιείται; 

  1. Ο ΙΒΑΝ γνωστοποιείται στον Δικαιούχο από την τράπεζά του
  2. Ο Δικαιούχος διαβιβάζει τον ΙΒΑΝ  στον εντολέα
  3. Ο Εντολέας υποβάλλει μία διασυνοριακή εντολή μεταφοράς κεφαλαίου που περιέχει τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου
  4. O ΙΒΑΝ του Δικαιούχου ελέγχεται ως προς την ορθότητά του από την τράπεζα του εντολέα και στη συνέχεια η εντολή προωθείται στην τράπεζα του δικαιούχου, η οποία την παραλαμβάνει και, με βάση τον ΙΒΑΝ, πιστώνει το λογαριασμό του δικαιούχου

Πώς μπορώ να βρω τη μορφή ΙΒΑΝ ενός λογαριασμού της Παγκρήτιας Τράπεζας;

Ο δικαιούχος του λογαριασμού μπορεί να βρει τον ΙΒΑΝ είτε στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου ταμιευτηρίου ή εάν γνωρίζει τον αριθμό λογαριασμού του να τον πληκτρολογήσει εδώ.