Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Χρήσιμες συμβουλές & οδηγίες για ασφαλείς συναλλαγές

Η Παγκρήτια Τράπεζα σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο (τηλεφωνικά ή μέσω email/sms/messenger/viber) δεν θα σας ζητήσει στοιχεία καρτών, ή το PIN, ή προσωπικού σας κωδικούς ηλεκτρονικής Τραπεζικής.

  • Οι προσωπικοί κωδικοί ασφάλειας (username, password) για την είσοδό σας στην Ηλεκτρονική Τραπεζική -Pancreta Online- είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν πρέπει να τους αποκαλύπτετε σε κανέναν
  • Η διαφύλαξη των προσωπικών κωδικών ασφάλειας είναι ευθύνη κάθε χρήστη της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ή υποπτευθείτε κλοπή/υποκλοπή, επικοινωνήστε αμέσως με την Τράπεζα στο τηλέφωνο 24ωρης εξυπηρέτησης (+30) 2810 338800
  • Αλλάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τον μυστικό κωδικό πρόσβασης (password)
  • Προτιμήστε ο νέος μυστικός κωδικός πρόσβασης να μην είναι εύκολα προβλέψιμος (να μην περιέχει κάποιο προσωπικό σας στοιχείο, π.χ. ημερομηνία γέννησης)
  • Επιλέξτε σύνθετους μυστικούς κωδικούς πρόσβασης. Φυλάσσετέ τους με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους και πάντα σε διαφορετικό μέρος από το όνομα συνδρομητή (username)
  • Ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς FaceID ή δακτυλικό αποτύπωμα στις συσκευές που τα υποστηρίζουν, για την ασφαλέστερη πρόσβασή σας στο σύστημα
  • Αγνοήστε τηλεφωνικές κλήσεις (voicephishing) στις οποίες σας παρακινούν να αποκαλύψετε οποιοδήποτε από τα στοιχεία ή τους κωδικούς της ηλεκτρονικής τραπεζικής ή στοιχεία και PIN καρτών, ή αριθμό λογαριασμού, διότι στόχο έχουν να υποκλέψουν τα δεδομένα σας
  • Αγνοήστε και διαγράψτε άμεσα παραπλανητικά μηνύματα (phishingemails) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και sms ή/και messenger ή/και viber στα οποία ζητούνται να συμπληρώσετε τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς ταυτοποίησης. Τα μηνύματα αυτά σας προτρέπουν να μεταβείτε σε συγκεκριμένη σελίδα προκειμένου να πληκτρολογήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα συνδρομητή/username, μυστικό κωδικό πρόσβασης/password, πρόσθετο κωδικό ασφάλειας) ώστε οι επιτήδειοι να σας τα υποκλέψουν