Αναζήτηση

Αγρότες Κάρτες
Παγκρήτια Γη

Αγρότες Κάρτες
Παγκρήτια Γη

Χρεωστική Κάρτα Αγροτών

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

Φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της «Συμβολαιακής Γεωργίας» μέσω κάποιου φορέα.

ΕΞΟΔΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Χωρίς έξοδα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΑΣ

Ο κάτοχος της Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για τη διενέργεια συναλλαγών με συγκεκριμένες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας. Οι συναλλαγές αφορούν σε αγορά αγαθών σε προνομιακές τιμές, τα οποία προορίζονται για την καλλιέργεια και παραγωγή αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων.