Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Ανακοίνωση για τη νομική συγχώνευση με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας

Σε συνέχεια της σχετικής έγκρισης από την ΤτΕ ανακοινώνεται η  νομική συγχώνευση της Παγκρήτιας Τράπεζας Α.Ε. με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας Συν.Π.Ε.

 Η Παγκρήτια Τράπεζα καθίσταται αυτοδίκαια καθολική διάδοχος όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της απορροφώμενης Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και περιέρχονται σ’αυτήν όλες οι δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένων του δικτύου καταστημάτων,  των καταθέσεων και των δανειακών  προϊόντων της.   

Η λειτουργική συγχώνευση, θα ολοκληρωθεί με την  ενοποίηση του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Με την απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, η Παγκρήτια Τράπεζα ισχυροποιεί τη θέση της στις αγορές της Βόρειας Ελλάδας και σε συνδυασμό με το υφιστάμενο δίκτυό της στη Θεσσαλονίκη δημιουργεί μία ισχυρή «βάση» στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Καλωσορίζουμε τους πελάτες της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, προσβλέποντας στη  δημιουργική και αποδοτική   συνεργασία μας. Οι συνεργάτες της Τράπεζάς μας  είναι πάντα στη διάθεσή σας.