Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Επέκταση Προγράμματος Επιβράβευσης για συνεπείς δανειολήπτες Στεγαστικών δανείων

Δημοσιεύτηκε στις:

26 Μαρτίου, 2024

Η Παγκρήτια Τράπεζα, παραμένοντας σταθερή στη δέσμευσή της για έμπρακτη επιβράβευση των δανειοληπτών Στεγαστικών δανείων που είναι συνεπείς στην εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, επεκτείνει την εφαρμογή μειωμένων επιτοκίων αναφοράς για άλλο ένα έτος.

Συγκεκριμένα, το επιτόκιο αναφοράς θα παραμείνει διαμορφωμένο στην τιμή που ίσχυε στις 31.03.2023, μειωμένο κατά 0,50% για όλα τα Στεγαστικά δάνεια Κυμαινομένου επιτοκίου με εξασφάλιση Προσημείωση ακινήτου τα οποία εκταμιεύθηκαν έως την 31.12.2022, εφόσον αυτά δεν εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές την 26.04.2024.

Το παραπάνω επιτόκιο αναφοράς θα διατηρηθεί σταθερό από τη δόση Ιουνίου 2024 έως και τη δόση Μαϊου 2025, με την προϋπόθεση ότι το δάνειο θα παραμείνει ενήμερο και για τους 12 μήνες διάρκειας του Προγράμματος.

Οι συνεπείς δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων που πληρούν τα κριτήρια ένταξης θα ενταχθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια εκ μέρους τους.

Σημειώνεται ότι εάν κατά την 12μηνη περίοδο τα επιτόκια αναφοράς μειωθούν σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται στο Πρόγραμμα, οι αντίστοιχες μειώσεις θα υπολογιστούν άμεσα στα επιτόκια των δανειοληπτών.

Κατανοώντας τις δυσκολίες που έχουν επιφέρει οι αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων, η Παγκρήτια Τράπεζα στηρίζει έμπρακτα τους δανειολήπτες που έχουν παραμείνει συνεπείς στην αποπληρωμή των δανείων τους και παράλληλα τους παρέχει προστασία από ενδεχόμενες μελλοντικές αυξήσεις.