Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Με μια ματιά

Η HSBC Asset Management είναι ένας παγκόσμιος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με ισχυρή κληρονομιά επιτυχημένης σύνδεσης των πελατών της με παγκόσμιες επενδυτικές ευκαιρίες. Έχει παρουσία σε 23 χώρες και περιοχές και περίπου 645 επαγγελματίες επενδύσεων. 

Στα τέλη Ιουνίου 2023, η HSBC Asset Management διαχειρίζεται 651 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως για μια σειρά πελατών, από μερικούς από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στον κόσμο έως εμπορικούς και εταιρικούς πελάτες, χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές, πελάτες λιανικής και private banking.

 

 

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

KID

Μετοχικά

Ομολογιακά

Μικτά 

Money Market 

Factsheet

Μετοχικά 

Ομολογιακά 


Μικτά

Money Market

Prospectus / Reports