Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Στέγασης Νέων «Σπίτι μου»

Δημοσιεύτηκε στις:

12 Απριλίου, 2023

Η Παγκρήτια Τράπεζα, συμμετέχει στο Πρόγραμμα Στέγασης Νέων «Σπίτι μου» που διαχειρίζεται η
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. με πόρους που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το Πρόγραμμα αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων
στεγαστικών δανείων σε νέους για την αγορά πρώτης κατοικίας.
Δικαιούχοι του νέου Κρατικού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Στέγασης είναι νέοι και νέα
ζευγάρια ηλικίας από 25 έως 39 ετών που δε διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για κατοικία,
εντάσσονται, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, στις εισοδηματικές κατηγορίες που
προβλέπονται για την λήψη του επιδόματος θέρμανσης και τέλος, κρίνονται πιστοληπτικά
αποδεκτοί από την Τράπεζα.
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί έως το 90% της αξίας του ακινήτου βάσει του συμβολαίου αγοράς, με
μέγιστο ποσό τις 150.000€.
Επιλέξιμα θεωρούνται τα ακίνητα με εμπορική αξία έως € 200.000, παλαιότητα τουλάχιστον 15
ετών και εμβαδόν έως 150 τ.μ.
Η διάρκεια του δανείου μπορεί να κυμανθεί από 3 έως 30 έτη με το επιτόκιο να είναι κυμαινόμενο
για όλη τη διάρκειά του και να διαμορφώνεται ως εξής:
• Άτοκα για το 75% του στεγαστικού δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια της Δ.ΥΠ.Α.
• Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου από 1,50% έως 2,00% για το 25% του στεγαστικού δανείου,
που προέρχεται από τα κεφάλαια της Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των τρίτεκνων ή πολύτεκνων το επιτόκιο επιδοτείται κατά 100%
από τη Δ.ΥΠ.Α.
Η υποβολή της αίτησης του δανείου δεν επιβαρύνεται με έξοδα εξέτασης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Τράπεζας Αντώνης Βαρθολομαίος δήλωσε σχετικά:
«Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της κοινωνίας και συμμετέχοντας στο Κρατικό
Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Στέγασης Νέων «Σπίτι μου», στηρίζουμε τους νέους που
επιθυμούν να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι, παρέχοντας χρηματοδότηση με εξαιρετικά
ευνοϊκούς όρους και καθοδηγώντας τους σε κάθε βήμα για την ολοκλήρωση της αίτησής τους.»
Για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Τράπεζας:
https://www.pancretabank.gr/idiotes/daneia/stegastika-spiti-mou