Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Παγκρήτια Τράπεζα και HSBC υπέγραψαν κατ'αρχήν συμφωνία

Δημοσιεύτηκε στις:

14 Μαρτίου, 2022

H Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. υπέγραψε σήμερα με την HSBC Continental Europe (“HSBC”) κατ’ αρχήν
συμφωνία για την εξαγορά των εργασιών του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται ότι το
σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, το ανθρώπινο δυναμικό και το δίκτυο των 15
καταστημάτων της HSBC στην Ελλάδα θα μεταβιβαστούν στην Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.