Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Δημοσιεύτηκε στις:

06 Δεκεμβρίου, 2022

Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα
νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.


Η αύξηση αφορά στα επιτόκια, τόσο των Προθεσμιακών καταθέσεων, όσο και των
καταθέσεων Ταμιευτηρίου, με στόχο την ενίσχυση της απόδοσης των μεσοπρόθεσμων
αποταμιεύσεων στα χαμηλά και μεσαία κλιμάκια των καταθετικών πελατών.
Συγκεκριμένα, στις Προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας ενός έτους το επιτόκιο
διαμορφώνεται στο 1% για ποσά από 50.000 € έως 100.000 €, ενώ αντίστοιχα στις καταθέσεις
Ταμιευτηρίου, το επιτόκιο κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσό, φτάνοντας έως το 0,40% για
ποσά άνω των 200.000 €.


Η Παγκρήτια Τράπεζα παρακολουθώντας τις εξελίξεις των επιτοκίων, προχωρά άμεσα και
έγκαιρα στις απαιτούμενες αναπροσαρμογές της πολιτικής της προκειμένου να ενισχύσει τις
αποδόσεις των καταθετών της, πρακτική που αποτελεί σταθερό πυλώνα της λειτουργίας της.


Τα νέα επιτόκια τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 12/12/2022.