Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Ο προσωπικός σας Σύμβουλος στην Παγκρήτια Τράπεζα

Με μακρόχρονη εμπειρία οι πιστοποιημένοι μας Σύμβουλοι Διαχείρισης Περιουσίας παρακολουθούν τις αγορές και σας ενημερώνουν για τις επενδυτικές επιλογές που ταιριάζουν στις ανάγκες και το προφίλ σας, παρέχoντας σας εμπεριστατωμένες συμβουλές και αναλύσεις.
Μαζί διαμορφώνετε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τους στόχους σας έχοντας πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και επενδυτικές επιλογές σε όλο τον κόσμο.

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

Με τη βοήθεια του Συμβούλου Διαχείρισης Περιουσίας ολοκληρώνετε τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό με στόχο την ανάπτυξη της προσωπικής σας οικονομίας.
Αξιολογείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις επιλογές που έχετε κάνει για τα χρήματά σας σε σχέση με τους στόχους σας (εισόδημα, συνταξιοδότηση, σπουδές, προστασία), καθώς και το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο, αν διαθέτετε επενδυτικά προϊόντα.

 

Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και επενδυτικές επιλογές σε όλο τον κόσμο

Μια ευρεία γκάμα επενδυτικών προϊόντων από 7 διεθνείς Eπενδυτικούς Oίκους (HSBC Asset Management, JP Morgan, BlackRock, Schroders, Allianz Global Investors, Franklin Templeton, PIMCO) αλλά και από δύο Ελληνικούς Οίκους με μεγάλη εμπειρία στις Ελληνικές Χρηματαγορές (Allianz Hellas ΑΕΔΑΚ και Triton Asset Management) είναι διαθέσιμη για εσάς.