Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Προθεσμιακές καταθέσεις «Step Plus» σε Δολάριo ΗΠΑ

Δημοσιεύτηκε στις:

27 Ιουνίου, 2024

Δύο νέες προθεσμιακές καταθέσεις, διάρκειας 6 και 12 μηνών αποτελούν τις επιλογές της Παγκρήτιας Τράπεζας προς τους πελάτες της που επιθυμούν να επενδύσουν σε δολάριo ΗΠΑ.

Τα «Step Plus σε USD» είναι δύο νέα προθεσμιακά προϊόντα σε ξένο νόμισμα που έχουν προνομιακό αυξανόμενο επιτόκιο, με μηνιαία καταβολή τόκων και αποτελούν τη συνέχεια της προηγούμενης έκδοσης σε ευρώ. Tα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων, αυξάνονται κατά τη διάρκεια της κατάθεσης με μέγιστο επιτόκιο και στην 6μηνη και στην 12μηνη διάρκεια το 5%.  

Τα νέα προϊόντα διατίθενται για ελάχιστο ποσό κατάθεσης 10.000$ με την προϋπόθεση ότι αφορούν νέα χρήματα στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Παράλληλα στον πελάτη δίνεται η δυνατότητα για πρόωρη ολική ή μερική ανάληψη, χωρίς ποινή, εφόσον πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία απόδοσης των τόκων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ειδικά διαμορφωμένη ενότητα στην ιστοσελίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Η Παγκρήτια Τράπεζα δεν σταματά να επενδύει στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της, με στόχο την παροχή λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.