Αναζήτηση

Η Τράπεζα

Η Τράπεζα
Σταδιοδρομία

Η Τράπεζα
Σταδιοδρομία

Στην Παγκρήτια Τράπεζα παρέχουμε στους ανθρώπους μας όλα τα μέσα για να εξελιχθούν.
Επιλέγουμε
 και αξιολογούμε τους υποψηφίους με αντικειμενικότητα, χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις.
Διασφαλίζουμε
 την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα για κάθε υποψήφιο. 
Εμπιστευόμαστε
 τους ανθρώπους μας και δίνουμε προτεραιότητα στη στελέχωση μέσα από την Τράπεζα.
Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε υποψηφίους που χαρακτηρίζονται από ήθος, επαγγελματισμό και ομαδικό πνεύμα.

Εξωτερική Στελέχωση

Ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1. Παραλαβή βιογραφικού σημειώματος

2. Αξιολόγηση υποψηφίων

Η διαδικασία πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά και τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τις διαθέσιμες θέσεις.
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει :
• Τεστ ικανοτήτων
• Τεστ επαγγελματικής συμπεριφοράς
• Άλλες εξειδικευμένες διαδικασίες αξιολόγησης ικανοτήτων

3. Συνεντεύξεις

Οι υποψήφιοι που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα προηγούμενα βήματα προσκαλούνται για προσωπική συνέντευξη.

4. Απαντήσεις 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την απόφαση της Τράπεζας.

Εσωτερική στελέχωση

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι η κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών μέσα από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας.
Εκπαιδεύουμε
και ενθαρρύνουμε την οριζόντια και κάθετη μετακίνηση των στελεχών μας, εντός της Τράπεζας, για την κατά το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών, από έμπειρα και ικανά στελέχη.

Διαδικασία επιλογής

Ανακοινώνουμε τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που παρουσιάζονται και ακολουθούμε διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης. Η αξιολόγηση διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες και την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για κάθε θέση εργασίας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εργαλεία:
• Συνεντεύξεις
• Τεστ ικανοτήτων
• Τεστ επαγγελματικής συμπεριφοράς
• Τεστ με ψυχομετρικά εργαλεία
• Άλλες εξειδικευμένες διαδικασίες αξιολόγησης

Εκπαίδευση

Στην Παγκρήτια Τράπεζα ενθαρρύνουμε την καινοτομία σαν βασικό παράγοντα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μας.
Αξιολογούμε τους ανθρώπους μας και επενδύουμε με συνέπεια στη συνεχή εκπαίδευσή τους, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και εξειδικευμένα εργαλεία.
Οργανώνουμε προγράμματα για όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, τα οποία υλοποιούμε είτε εσωτερικά, είτε σε συνεργασία με αναγνωρισμένους και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, αποσκοπώντας στον εμπλουτισμό των διοικητικών γνώσεων και στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ηγετικών δεξιοτήτων και στάσεων των εργαζομένων.

Αποδοχές και Παροχές

Για να προσελκύουμε άτομα µε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις τάσεις στην αγορά εργασίας, ώστε οι αμοιβές και παροχές να διατηρούνται σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Επιβραβεύουμε ηθικά και υλικά τους ανθρώπους που συμβάλλουν με ξεχωριστό τρόπο στην ανάπτυξη της Τράπεζας.

Πρόσθετες Παροχές

Συμπληρωματικά προσφέρουμε στους ανθρώπους μας:
• Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων και μόνιμης μερικής η ολικής ανικανότητας, μέσω προγράμματος ομαδικής ασφάλισης.
• Επιπλέον μέρες αδείας με αποδοχές σε εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες, ή σε εργαζόμενους με σύζυγο ή παιδιά με ειδικές ανάγκες, λόγω μητρότητας ή νοσηλείας παιδιού.
• Βρεφονηπιακή φύλαξη με κάλυψη των εξόδων στο βρεφονηπιακό σταθμό.
• Χορήγηση κατασκηνωτικού επιδόματος για τα παιδιά των εργαζόμενων.

Συλλογική Εκπροσώπηση

Έχουμε αναπτύξει μια εποικοδομητική συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων με συνεχή ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Τράπεζας και τις σημαντικές λειτουργικές αλλαγές, με στόχο την εδραίωση ενός καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος. Συζητάμε τα αιτήματα του Συλλόγου Εργαζόμενων και βρίσκουμε λύσεις κοινής αποδοχής για θέματα που αφορούν το προσωπικό.

Εφαρμόζουμε πλήρως ό,τι απορρέει από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, τις κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις.

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Παγκρήτια Τράπεζα μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 •  Fax : 2810 390461 
  (Προς Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού)

 • Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τη ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ πρωτού αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. 
  E-mail: hr@pancretabank.gr
 • Ταχυδρομικά: 
  ΠΑΓKΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E
  Λ. ΙΚΑΡΟΥ 5, 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  (Προς Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού


Στην περίπτωση προκήρυξης που σας αφορά, θα ειδοποιηθείτε, είτε μέσω ηλεκτρονικού  Ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικά, για να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.