Αναζήτηση

Pancreta Online
Pancreta Online Mobile Application

Pancreta Online
Pancreta Online Mobile Application

Η υπηρεσία Pancreta Online Mobile Application της Παγκρήτιας Τράπεζας σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των καταθετικών σας λογαριασμών, να πραγματοποιείτε μεταφορές κεφαλαίων και πληρωμές οφειλών σας σε τρίτους κ.λ.π.

Αναλυτικότερα μπορείτε να εκτελείτε:

 • Μεταφορές κεφαλαίων σε συγκεκριμένη ημερομηνία, μεταξύ προδηλωμένων λογαριασμών καταθέσεων της Παγκρήτιας Τράπεζας.
 • Μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς καταθέσεων άλλης τράπεζας εσωτερικού.
 • Πληρωμές οφειλών σας σε συγκεκριμένη ημερομηνία που αφορούν το δημόσιο, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, άλλες εταιρείες καθώς και οφειλές πιστωτικών καρτών της Παγκρήτιας Τράπεζας και τρίτων Τραπεζών.

Να ενημερώνεστε:

 • Για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των καταθετικών λογαριασμών σας *.
 • Για τα στοιχεία των τραπεζικών επιταγών σας (φύλλα βιβλιαρίων, κατάσταση επιταγών).
 • Για τις μεταφορές σε προδηλωμένους ή μη λογαριασμούς που έχουν πραγματοποιηθεί ή καταχωρηθεί.
 • Για τις πληρωμές οφειλών σας που έχετε καταχωρήσει μέσω Internet Banking*.
 • Για τη θέση σας, δηλαδή για τους λογαριασμούς καταθέσεων και τα προσωπικά σας στοιχεία – διεύθυνση, ΑΦΜ κλπ.

(με δυνατότητα εξαγωγής των κινήσεων σε αρχείο τύπου Excel, PDF και CSV).

Να διαχειρίζεστε:

 • Προσωπικό μυστικό κωδικό – password.
 • Προσωπικό όνομα χρήστη – username.
 • Τις αποθηκευμένες συσκευές που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.
 • Τις ενέργειες που έχετε πραγματοποιήσει.

Επιπλέον μπορείτε:

 • Να αποθηκεύετε συναλλαγές σαν πρότυπα.
 • Να βλέπετε τους συνδικαιούχους των λογαριασμών σας (μέγιστο 4 συνδικαιούχους ανά λογαριασμό).
 • Να αλλάζετε την σειρά των λογαριασμών σας.
 • Να αποθηκεύσετε λογαριασμούς σας ως αγαπημένους.
 • Να αποθηκεύετε μια συναλλαγή ως πρότυπο μόνο μετά την αρχική εκτέλεσή της.
 • Να εξάγετε παραστατικά συναλλαγής σε μορφή PDF.
 • Να αποθηκεύετε τη συσκευή σας, προσθέτοντας φωτογραφία σας, pin γρήγορης σύνδεσης, fingerprint, faceID κλπ