Αναζήτηση

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Λύσεις για Επαγγελματίες
Μισθοδοσίες

Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα Λύσεις για Επαγγελματίες
Μισθοδοσίες

Η Παγκρήτια Τράπεζα αναλαμβάνει την καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των επιχειρήσεων με πίστωση του ποσού σε ειδικό λογαριασμό ταμιευτηρίου μισθοδοσίας καθ΄υπόδειξη του πελάτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Με μια απλή μηχανογραφική διαδικασία οποιαδήποτε επιχείρηση του ιδιωτικού ή και δημόσιου τομέα μπορεί να αποκτήσει τη δυνατότητα να μισθοδοτεί τους υπαλλήλους της στην Παγκρήτια Τράπεζα.

Η επιχείρηση παραδίδει με απλά μηχανογραφικά μέσα (π.χ. σε excel) το αρχείο της μισθοδοσίας με τα στοιχεία των μισθοδοτούμενων και τα αντίστοιχα ποσά. Η μισθοδοσία πιστώνεται αυθημερόν στους μισθοδοτούμενους της εταιρείας.

Μέσω της διαδικασίας αυτής εξυπηρετούνται με επιτυχία εκατοντάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες μισθοδοτούμενοι κάθε μήνα.

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παρέχεται υποστήριξη από το έμπειρο προσωπικό της Τράπεζας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
  • Είσπραξη μισθοδοσίας μέσω ειδικού λογαριασμού ταμιευτηρίου μισθοδοσίας με προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο και είσπραξη τόκου από το 1ο ΕΥΡΩ.
  • Αυθημερόν διαθεσιμότητα μετρητών.
  • Δυνατότητα δωρεάν έκδοσης χρεωστικής κάρτας συνδεδεμένης με το λογαριασμό.
  • Δυνατότητα καταχώρησης Πάγιας Εντολής και πληρωμής προς όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σύστημα DIAS με χαμηλή προμήθεια.
  • Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking) για μεταφορές κεφαλαίων, και πληρωμές λογαριασμών για όλους τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο σύστημα DIAS.
  • Δυνατότητα δωρεάν αποστολής μηνιαίου αντίγραφου κινήσεων λογαριασμού.

Οι μισθοδοτούμενοι από την Παγκρήτια Τράπεζα, απολαμβάνουν:

  • Γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση από το μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο στην Κρήτη,
  • Δωρεάν, απεριόριστες αναλήψεις από τα ATM του δικτύου της Παγκρήτιας Τράπεζας και του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών (πάνω από 149 σημεία εξυπηρέτησης Πανελλαδικά).
  • Αξιοποίηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μέσω των ανταγωνιστικών επιτοκίων που παρέχει σήμερα η Τράπεζα σε όλους τους καταθετικούς λογαριασμούς (Ταμιευτήρια και Προθεσμιακές καταθέσεις).