Οι προσωπικές μου ανάγκες
Οι ανάγκες της επιχείρησής μου
Η Τράπεζα

Ιδιώτες

Λογαριασμοί

 • O νέος ΙΒΑΝ στην Παγκρήτια που θα ισχύσει από την ημερομηνία μεταβίβασης, θα μου γνωστοποιηθεί νωρίτερα; Εάν ναι, πότε;

O νέος IBAN θα σας γνωστοποιηθεί από την HSBC πριν την ημερομηνία μεταβίβασης μέσω επιστολής η οποία και θα σταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην τράπεζα για να παραλαμβάνετε την κατάσταση λογαριασμού (statement).  

 • Μπορώ να κλείσω το λογαριασμό που συνδέεται με την εξόφληση του δανείου/κάρτας μου;

Έχετε αυτή τη δυνατότητα. Σημειώνουμε, ωστόσο, οτι είναι υποχρεωτική η σύνδεση του δανείου/κάρτας με καταθετικό λογαριασμό και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα για το άνοιγμα νέου καταθετικού λογιαριασμού στην Παγκρήτια. Σε διαφορετική περίπτωση η εξυπηρέτηση του δανείου/κάρτας σας  ενδέχεται να παρουσιάσει πρόβλημα.

Λογαριασμός μισθοδοσίας

 • Θα υπάρξουν αλλαγές στα προνόμια που συνδέονται με το λογαριασμό μισθοδοσίας μου;

Θα είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο διάστημα.

Καταθέσεις

 • Θα υπάρξουν αλλαγές στις καταθέσεις μου σε ξένο νόμισμα; Στα δολάρια ΗΠΑ; Σε άλλα νομίσματα;

Οι λογαριασμοί σας σε Ξένο Νόμισμα θα μεταφερθούν με τους ίδιους όρους στην Παγκρήτια Τράπεζα.

 • Τι θα συμβεί στις προθεσμιακές μου καταθέσεις που λήγουν μετά την Ημερομηνία Μετάβασης;

Η προθεσμιακή σας κατάθεση θα μεταφερθεί στην Παγκρήτια με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως ισχύουν κατά την ημερομηνία μεταβίβασης. Θα έχετε τη δυνατότητα να προβείτε σε ανανέωση της Προθεσμιακής σας Κατάθεσης με ένα προϊόν της επιλογής σας από αυτά που προσφέρει η Παγκρήτια Τράπεζα.

Καταθέσεις εξωτερικού 

 • Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς καταθέσεων και επενδύσεων της HSBC που τηρούνται στο εξωτερικό; Θα έχω πρόσβαση σε αυτούς μέσω της Παγκρήτιας;

Οι εν λόγω λογαριασμοί δε θα μεταφερθούν στην Παγκρήτια Τράπεζα. Ως εκ τούτου, δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτούς μέσω της Παγκρήτιας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Call center της HSBC στην  χώρα που έχετε λογαριασμό και τον σύμβουλό σας εκεί.

Κάρτες

 • Θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ τις πιστωτικές και χρεωστικές μου κάρτες ή θα λάβω νέες από την Παγκρήτια;

Οι χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες εκδόσεως της HSBC θα συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται κανονικά. Σταδιακά, όλες οι κάρτες εκδόσεως της HSBC θα αντικατασταθούν από κάρτες εκδόσεως της Παγκρήτιας Τράπεζας.

 • Τα PIN μου στις πιστωτικές και χρεωστικές μου κάρτες θα παραμείνουν τα ίδια ή θα λάβω νέα;

Ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας της κάρτας σας (PIN) θα παραμείνει ο ίδιος τόσο για τις πιστωτικές όσο και για τις χρεωστικές κάρτες.

 • Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις πιστωτικές και χρεωστικές μου κάρτες θα ταυτοποιούνται με την ίδια διαδικασία;

Η διαδικασία ταυτοποίησης κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτα θα αλλάξει. Θα σας σταλεί αναλυτική ενημέρωση για την πρώτη σας συναλλαγή και για τη διαδικασία ταυτοποίησης (3D Secure).

 • Θα μπορώ να ταυτοποιήσω ηλεκτρονικές συναλλαγές με push notification στο κινητό μου;

Θα έχετε τη δυνατότητα ταυτοποίησης με push notification κατά την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών με κάρτα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εγγράψετε τη συσκευή σας στο mobile Banking της Παγκρήτιας Τράπεζας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα στο site της Παγκρήτιας Τράπεζας.

 • Θα μπορώ να πραγματοποιώ αναλήψεις με την κάρτα μου ανέξοδα από τα ΑΤΜ της Alpha Bank; 

Θα έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε αναλήψεις μετρητών από τους λογαριασμούς σας μέσω του δικτύου ΑΤΜ της Alpha Bank χωρίς έξοδα.

 • Mε την πιστωτική μου κάρτα μπορώ να πραγματοποιώ αναλήψεις από λογαριασμό ταμιευτηρίου από τα ΑΤΜ Δίκτυα της Παγκρήτιας και της Alpha bank;

Ναι, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για να πραγματοποιήσετε ανάληψη μετρητών από συνδεδεμένο λογαριασμό στο δίκτυο ΑΤΜ της Παγκρήτιας.

 • Πως μπορώ να ενεργοποιήσω την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα της HSBC μετά την μεταφορά τους στην Παγκρήτια Τράπεζα?

H κάρτα σας  μπορεί να ενεργοποιηθεί από το τηλεφωνικό κέντρο της Παγκρήτιας Τράπεζας καθώς και σε οποιοδήποτε ΑΤΜ του δικτύου της καθώς και του Δικτύου ATM της Alpha bank από τις 31/07/2023.

 • Οι κάρτες μου της HSBC χρεωστική και πιστωτική πρόκειται να λήξουν. Θα λάβω ανανέωση; 

Οι κάρτες σας θα ανανεωθούν κανονικά διατηρώντας τον ίδιο αριθμό. Ωστόσο κατά την ανανέωση θα λάβετε την κάρτα με το νέο εικαστικό της Παγκρήτιας Τράπεζας.

 • Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που έχασα/ μου έκλεψαν την κάρτα που έχω στην HSBC αλλά που δεν ήταν ενεργοποιημένη. Πρέπει να δηλώσω την απώλεια της;

Πρέπει να δηλώσετε την απώλεια της κάρτας σας άμεσα στο τηλεφωνικό κέντρο της Παγκρήτιας Τράπεζας. Παράλληλα θα μπορείτε να δηλώσετε εάν επιθυμείτε επανέκδοση της κάρτας σας . Σε περίπτωση επανέκδοσης η νέα σας κάρτα θα έχει νέο αριθμό και την νέα και ανανεωμένη εμφάνιση της Παγκρήτιας Τράπεζας.

 • Έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά στο όριο χρήσης της χρεωστικής κάρτας της HSBC; Αν το ημερήσιο όριο αναλήψεων της χρεωστικής μου κάρτας ήταν μηδενικο (0 €), θα παραμείνει το ίδιο?

Το συνολικό ημερήσιο όριο συναλλαγών της κάρτας σας παραμένει ως έχει. Στην περίπτωση που το ημερήσιο όριο αναλήψεων ήταν μηδενικό (0 €), αυτό θα παραμείνει το ίδιο εκτός από τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από το δίκτυο ΑΤΜ της Παγκρήτιας και την Alpha Bank. Στο δίκτυο ΑΤΜ της Παγκρήτιας και της Alpha Bank το όριο αναλήψεων θα είναι ίδιο με το συνολικό ημερήσιο όριο.

 

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

 • Τι θα γίνει με τις πάγιες εντολές πιστωτικών καρτών και εντολών άμεσης χρέωσης;

Όλοι οι προαναφερόμενοι τρόποι πληρωμής θα εξακολουθήσουν να είναι σε ισχύ χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς σας, εκτός από τις άμεσες χρεώσεις του εξωτερικού όπου θα χρειαστεί να ενημερώσετε την εντολή με το IBAN της Παγκρήτιας τράπεζας.

Δάνεια

 • Τι θα συμβεί στα δάνεια που έχω (στεγαστικά, προσωπικά, επιχειρηματικά); Αν το δάνειο μου προστατεύεται από ένα Κρατικό Πρόγραμμα (π.χ. Νόμος Κατσέλη) θα υπάρξουν αλλαγές στους όρους;

Όλοι οι τύποι δανείων θα μεταφερθούν στην Παγκρήτια Τράπεζα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ως ισχύουν κατά την Ημερομηνία Μεταβίβασης.

Digital Banking

 • Πότε θα έχω πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Τραπεζική της Παγκρήτιας Τράπεζας;

Η ολοκλήρωση της μετάπτωσης των προϊόντων και υπηρεσιών υπολογίζεται το βράδυ της Κυριακής 30 Ιουλίου 2023. Αμέσως μετά, θα σας σταλεί ενημέρωση μέσω email για το πώς θα συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Τραπεζική.

Εφ’ όσον είστε πελάτης της Παγκρήτιας Τράπεζας και της HSBC θα διατηρείτε δύο λογαριασμούς Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, έως ότου αυτοί ενοποιηθούν.

Επισήμανση: Το νέο username που λάβατε για την είσοδό σας στην Ηλεκτρονική Τραπεζική της Παγκρήτιας Τράπεζας θα πρέπει να πληκτρολογηθεί όπως ακριβώς εμφανίζεται στην αλληλογραφία που ήδη έχετε λάβει.

 • Θα μπορώ να έχω πρόσβαση στις υπηρεσίες Global View και Global Transfers μέσω του Online banking της Παγκρήτιας;

Οι υπηρεσίες Global View και Global Transfers για τους Ελληνικούς καταθετικούς λογαριασμούς δεν θα υποστηρίζονται από την Παγκρήτια Τράπεζα.  Θα μπορείτε να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στους λογαριασμούς καταθέσεων της HSBC που τηρούνται στο εξωτερικό και στις υπηρεσίες Global View και Global Transfers από το HSBC Online banking στις χώρες που τηρείτε τους λογαριασμούς.

 • Θα κρατήσω το ίδιο username & password; Πώς θα εγγραφώ στο Online και Mobile banking της Παγκρήτιας;

Θα λάβετε από την Παγκρήτια Τράπεζα email με οδηγίες αναφορικά με την πρώτη σύνδεσή σας στην υπηρεσία Digital Banking. Εν συνεχεία θα έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε το όνομα χρήστη και τον προσωπικό σας κωδικό.

ATM

 • Θα υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης καταθέσεων και πληρωμής της πιστωτικής μου κάρτας στα ΑΤΜ της Παγκρήτιας; 

Ναι, θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

 

 

Επενδύσεις

 • Θα έχω πρόσβαση στα ίδια επενδυτικά προϊόντα και επενδυτικούς οίκους? Θα έχω πρόσβαση σε επενδύσεις σε διάφορα νομίσματα; Θα αλλάξει κάτι στο επενδυτικό μου χαρτοφυλάκιο;

Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως αλλαγή στα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, στα οποία θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού (υπηρεσία επενδυτικής συμβουλευτικής) που σας παρέχεται και σήμερα.

Θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στις ίδιες δυνατότητες επισκόπησης του χαρτοφυλακίου σας, ενώ παράλληλα θα απολαμβάνετε το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών μέσω των Υπευθύνων Εξυπηρέτησης της Παγκρήτιας Τράπεζας και των προσωπικών σας συμβούλων.

 • Θα συνεχίσει η Παγκρήτια Τράπεζα να παρέχει επενδυτικές συμβουλές;

Η παροχή επενδυτικών συμβουλών θα εξακολουθήσει να παρέχεται από την Παγκρήτια Τράπεζα σε όλα τα πρώην Καταστήματα της HSBC.

Premier

 • Θα αλλάξει η κατηγοριοποίηση μου ως διακεκριμένος πελάτης Premier μετά τη μεταβίβαση;

Η κατηγορία πελάτη στην οποία ανήκετε θα παραμείνει η ίδια και θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε αναβαθμισμένα προνόμια.

 

Ασφαλιστικά προγράμματα

 • Έχω ένα ασφαλιστικό-επενδυτικό πρόγραμμα της Allianz (ΕΥ ΖΗΝ) μέσω της HSBC. Θα επηρεαστεί; Πως θα εξυπηρετείται;

Όλα τα ασφαλιστικά πρόγραμματα της Allianz θα εξακολουθούν να εξυπηρετούνται, είτε από το κατάστημα, είτε από την ασφαλιστική εταιρεία, αναλόγως του αιτήματος.

 • Πληρώνω το ασφαλιστικό μου πρόγραμμα με την πιστωτική μου κάρτα της HSBC. Θα αλλάξει κάτι;

Η πληρωμή των ασφαλιστικών προγραμμάτων μέσω πιστωτικής κάρτας θα εξακολουθήσει να ισχύει, χωρίς καμία μεταβολή.

 • Όσον αφορά στα ασφαλιστικά μου προιόντα, θα συνεχίζουν να εξυπηρετούνται μέσω των καταστημάτων της τράπεζας όπως σήμερα;

Τα ασφαλιστικά προϊόντα θα εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από τα ίδια καταστήματα (πρώην HSBC), όπως γίνεται έως τώρα.

Εξυπηρέτηση

 • Θα συνεχίσω να εξυπηρετούμαι από το ίδιο Κατάστημα και τον ίδιο Υπεύθυνο εξυπηρέτησής;

Ναι, θα εξακολουθήσετε να εξυπηρετείστε από το ίδιο Κατάστημα και τον ίδιο Υπεύθυνο εξυπηρέτησής σας.

 • Οι αριθμοί του τηλεφωνικού κέντρου και το ωράριο εξυπηρέτησης θα παραμείνουν ως έχουν;

Όλοι οι αριθμοί τηλεφωνικού κέντρου θα παραμείνουν οι ίδιοι, ενώ το ωράριο εξυπηρέτησης θα επεκταθεί σε 24ωρη βάση καθημερινά.

 

Εταιρικοί πελάτες

Digital Banking

 • Will the company continue to have access to HSBCnet post the transaction date?

After the completion of the transfer to Pancreta Bank, customers will no longer have access to HSBCnet. Payment instructions initiated on HSBCNet to the debit of HSBC Greece accounts will be accepted until 17.00 hrs on Wedensday 26 July 2023. HSBC accounts will neverthless be visible on Greek based HSBCNet profiles up to 17.00 hrs on Friday 28 July 2023. HSBC Greece HSBCNet users will also be able to see and transact on accounts outside HSBC Greece until 17.00 hr on Friday 28 July 23.
PCB web banking will replace the HSBCnet offering similar functionalities on the accounts transferred to Pancreta Bank. You will receive an email from Pancreta Bank with specific instructions regarding your first login to Pancreta Bank's Digital banking.

 • What will be the process for setting up the new access to the accounts that are transferred to Pancreta? How long will this process take and can it be done remotely? How long can we expect to be offline? Will there be a token or digital app needed? If so could it be shared with customers prior to the transaction date?

Subject to the Transfer completing on 28 July as planned, access to Pancreta Online will be available from Monday 31st July.  You will receive an email from Pancreta Bank with specific instructions regarding your first login to Pancreta Bank's E-banking. Corporate customers currently accessing HSBC Greece accounts using HSBCNet of another HSBC site (not Greek profile)   will be able to request Digital banking access.  This will require them to complete a form for submission to Pancreta Bank directly prior to the migration date.  Pancreta Bank will then be able to make the necessary preparations to setup the new Digital Banking platform after the 31st of July.

 • What will happen to incoming payments to the old HSBC Bank Identification Code and IBAN numbers? Can payments be rerouted to the new Pancreta Bank account numbers?

Pancreta Bank advises that they have developed a capability to reroute any payments bound for the old HSBC IBANs, post closure, to the new Pancreta IBANs, as long as the payment is routed to the Pancreta BIC code STPGGRAAXXX. This capability is eligible only in the case of PCB's BIC (Bank Identity Code) STPGGRAAXXX being applied and is only available for high value payments and Dias payments. SEPA payments will be rejected by the clearing house and returned to sender as per their standard process whenever there is discrepancy between the BIC & the IBAN. Customers are encouraged to use the new accounts numbers and the Pancreta Bank BIC code STPGGRAAXXX for all payments post the Transfer date.

 • My company has Greek accounts loaded to an HSBCnet profile in another country. Will the company be able to view the Greek accounts? Could the company initiate payments from these accounts?

After the completion of the transfer to Pancreta Bank you will not have access to your company's Greek accounts through HSBCnet. Access to overseas accounts from a Greek HSBCNet profile is currently scheduled to be terminated at 16.30 hrs on Friday 28 July 2023. You will be able to access your Greek accounts via Pancreta 's Digital-banking from Monday 31 July 2023, once you have completed the necessary sign on procedures. You will receive an email from Pancreta Bank with specific instructions regarding your first login to Pancreta Bank's Digital banking.

 • Do I need to take any action regarding the transfer of my accounts to Pancreta Bank? Do I need to update my personal data at all?

No action is required by you concerning the transfer of your accounts, loans, investments etc to Pancreta Bank.
In the case of any changes that you may need to make to your personal data, we recommend that you visit the dedicated section in our website.

 • Which are the Digital banking capabilities of Pancreta bank?

You will be able to find information about the services and capabilities of Pancreta' s Digital banking in the dedicated section of Pancreta Bank's corporate website. 

 • From HSBC account the company have file upload option. Will this option be available in Pancreta?

Yes, this option is also available in Pancreta' s Digital banking.

 • Will my current HSBCnet users have the same accesses / authorities?

The same accesses/authorities will be supported in Pancreta 's Digital banking. You will receive an email from Pancreta Bank with specific instructions regarding your first login to  Digital banking.

 • From my HSBC account the company initiates payroll payments. Will there be the same capabilities in Pancreta?

You will be able to initiate payroll payments via Pancreta Bank 's Digital banking. Υou can find information about the payroll service via Pancreta online here.

 • Does our current signed agreement suffice, or we’ll sign a new one?

During the process of login for the fist time in Pancreta Bank's Digital banking  you will be requested to accept the platform's Terms & Conditions .

 • Shall we have the same customer support/service (dedicated persons)?

Pancreta Bank customer service will support all queries.

 

 

Payments

 • Will the pricing of payments be the same in Pancreta bank?

Accounts will be transferred to Pancreta bank with the same pricing applicable. Any re-pricing including payments' pricing may occur only subject to negotiation and agreement with the customer. 

 • Will the BIC address of the account change?

Yes. Pancreta Bank's BIC number will be applied.

 • Pancreta Bank capabilities for Tax & Social Security payments.

All such payments will be served through the Pancreta Bank branch network and/or through Pancreta’s digital banking.

 • What will happen to inflight incoming transfers that have not been executed?

Any payments received after the migration date will be rejected and returned to sender.
Any inward high value SWIFT payment destined to reach an account that will transfer to Pancreta Bank after the cut off time, should be sent to the new IBAN and BIC number with Pancreta Bank STPGGRAAXXX.

 • Will HSBC cheques be accepted by Pancreta bank?

Yes, HSBC cheques will be accepted by Pancreta bank.

 • What will happen to future dated payments?

Future dated payments will be executed by Pancreta bank.

 • What will happen to Direct Debits / Standing Instructions?

Direct Debits / Standing Instructions given by customers directly to HSBC Greece will continue to be valid in the new Pancreta Bank accounts without any action required on the part of the account holder.

 

Factoring

 • In the case of the Seller’s own Insurance contract assigned to HSBC, will that be automatically transferred/assigned to Pancreta or any additional documents should be signed with the insurance company?

They will be transferred to Pancreta bank. If required, a new tri-party agreement will be signed between Pancreta bank, the client and the insurance company.

 • Will Factoring agreements keep the same term and conditions (limit, pricing, funding % , recourse or not etc)?

The terms and conditions of Factoring Agreements Schedules will remain unchanged. The main body of the agreement might change during a second phase, subject to the appropriate consent of customers.

GTRF

 • Which e-mail & phone numbers should we contact regarding existing services and transactions of our company?

The current HSBC phone numbers will remain the same in Pancreta bank, thus the service will continue without any disturbance. You may also contact the central branch in Mesogeion ave. (210 696 0000) which will address your queries as needed.

 • Should we start directing guarantee issuance requests to Pancreta bank instead of HBCE Greece?

New guarantee issuance requests should be directed to Pancreta bank after the transfer date.

 • Will the new application forms for guarantee issuance/amendments be available before the transfer?

Up until the transfer date HSBC Greece will continue to provide products and services based on existing documentation and arrangements.  Fully cash collateralized issuances will continue to be processed according to the agreed terms and conditions until a formal communication is sent out on any changes to these.   No other guarantee requests will be able to be processed until after the transfer to Pancreta Bank, and we regret any inconvenience this causes.

GPS

Payroll 

 • Should a corporate customer opt to have their payroll via PCB, will their employees be able to withdraw cash from their PCB accounts from ATMs of other Banks (as done for HSBC via Alpha bank ATMs) without bank expenses?

Until further notice, the same levels of commissions will apply for Alpha Bank ATMs network as currently for HSBC.

Sepa payment

 • Does Pancreta participate in SEPA payment system?

Yes.

Accounts

 • Will the pricing of the account remain the same?

All accounts will be transferred to Pancreta Bank with the same pricing as applicable on the transfer date. Any re-pricing may occur only subject to the existing terms and conditions, and in line with the standard business processes.

 • Will new Pancreta Bank IBAN which will be activated as from the transfer date, be communicated prior to the transfer date? If yes how sooner?

Yes, as per the current planning new IBANs will be communicated by HSBC directly to customers in due course prior to the transfer date. 

 • Will the IBAN for the HSBC account remain the same?

A new Pancreta Bank IBAN will be issued and advised to HSBC customers prior to the migration to Pancreta Bank for all HSBC accounts. This IBAN will be activated only when the HSBC accounts migrate to Pancreta Bank.

 

General issues

 • 1. Will the accounts definitely be moved to Pancreta Bank or can they remain with HSBC  Greece?
  2. Are all Commercial Banking relationships being transferred?
  3. Will the HSBC operations in Greece be completely closed?
  4. If the accounts are moved, will new documentation be required?

HSBC Greece operations are being transferred to Pancreta bank and HSBC Greece will cease its banking activities post transfer. All accounts -including all account related documentation -will be transferred to Pancreta bank with a new number/IBAN, with no action required from customer's side unless you object.

 • Does the  sale impact only retail customers or Corporate clients as well and where do our own accounts fall within this framework?

Both Retail and Wholesale customers of HSBC Greece will be transferred to Pancreta bank unless you object. Upon transfer to Pancreta Bank your accounts will have a new number/IBAN.

Relationship Management

 • How will the global relationship be handled post the migration of the local business to Pancreta? Will a new Global Relationship manager be appointed to look after the overseas accounts?

Only your relationship with HSBC Greece is in scope for transfer to Pancreta Bank unless you object. The relationship management of any overseas accounts with other HSBC entities will be subject to individual review and circumstances by the respective HSBC entities.

 •  What will happen to the credit facilities post the transaction completion?

After the transfer date the Corporate department of Pancreta Bank will serve all HSBC customers who will be transferred.  Terms and conditions of existing credit facilities will transfer as is and Pancreta Bank will take over the relationship management of the accounts in all aspects, in line with their own policies and procedures.

GLCM

 • Will HSBC have some kind of an MT101/MT940 agreement with to Pancreta Bank, which would allow customers abroad to view activity on the accounts, and to initiate payments etc. from HSBCnet?

Initiation of payments from Pancreta bank accounts through HSBCnet will not be an option.  Digital banking access to Pancreta bank accounts will nevertheless be available through the Pancreta Bank Digital banking platform.
Viewing new Pancreta bank account's statement in HSBCnet (as user of another HSBC abroad) through MT940 (swift statement), will not be available Day 1 but will be examined on 2nd phase.

C&L

 • Clarification requested on what will happen to my overdraft facility post transaction completion

All overdraft facilities will move to Pancreta Bank on the same terms and conditions.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση

Τηλεφωνικό κέντρο

+30 210 696 0000 ή +30 2810 338800

Απώλεια ή κλοπή κάρτας

+30 210 696 2190

Card SMS Alert Line (Fraud)

+30 210 696 2050

Pancreta Bank -Cobalt

+30 210 696 2150

Phone Banking 

+30 210 696 2000

Κάρτες 

+30 210 696 2070

Γενικά θέματα

+30 210 696 2100  

Εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών

+30 210 696 2700